Pressemelding

14.06.2019
Zimmer Biomet Norge AS forbys i dom fra Asker og Bærum tingrett å distributere bensement i Norge

I dom fra Asker og Bærum tingrett er det nedlagt forbud mot Zimmer Biomets produksjon, import, salg og distribusjon av bensement i Norge. Zimmer Biomet ble også dømt til å betale erstatning. Dommen er allerede tvangskraftig selv om Zimmer Biomet har anket dommen.

De berørte bensementprodukter er Refobacin® Bone Cement R, Biomet Bone Cement R, Refobacin® Plus Bone Cement, Biomet Plus Bone Cement, Refobacin® Revision, Biomet Bone Cement V og Refobacin® Bone Cement LV. De lukkede systemene Optipac Refobacin®Bone Cement R, Optipac Refobacin®Plus Bone Cement og Optipac Refobacin® Revision er også berørt.

I oktober i fjor, forbød også den høyere regionale domstolen i Mons Belgia import, utbud og distribusjon av disse bensemenstproduktene i Belgia.

Bakgrunnen for tvisten er et tidligere samarbeid hvor Zimmer Biomet (da kalt Biomet) markedsførte bensementen Refobacin® Palacos som ble produsert av Heraeus.

Ytterligere detaljer om en relatert sak og om rettsprosess som Heraeus har tatt ut mot Biomet i desember 2008 i Tyskland ble publisert av Biomet på websiden til SEC:s (the U.S. Securities and Exchange Commission)den 20 August 2014. Publiseringen inkluderer følgende infromasjon: Gå til originaltekseni:

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/351346/000140236614000016/bmet-5312014.htm#sE2DA6F7800557FA6DF26990B66BC512B

Heraeus Medical er ledende på området for bensement og biomaterialer for kirurgisk ortopedi og traumakirurgi. Dette gjør det mulig for selskapet å bidra til å støtte kirurger og kirurgiske team og å forbedre operasjonsresultater. Innen biomaterialområdet biomaterialområdet fokuserer Heraeus Medical på produkter for ben- og leddkirurgi. Kjerneproduktet PALACOS® anses å være «gullstandarden» blant bensement og har er gjentatte ganger påvist gjennom 60 års klinisk bruk. Det første bensementet med antibiotikum for Infeksjonsprofylakse i endoprostetik ble utviklet for over 45 år siden PALACOS® R+G.

Heraeus er et globalt ledende teknologikonsern med hovedkontor i Hanau, Tyskland. Selskapet som ble grunnlagt i 1851 er et familieeid porteføljeselskap, som har sin opprinnelse i et apotek som familien åpnet i 1660. I dag kombinerer Heraeus virksomhet innen områdene miljø, energi, helse og bevegelighet og industri. I budsjettåret 2017 genererte Heraeus inntekter på 21,8 milliarder euro. Med cirka 13.000 ansatte i 40 land innehar det FORTUNE Global 500-noterte selskapet en ledende posisjon på sine globale markedet. Heraeus är et av de 10 største familieeide virksomhetene i Tyskland. Med teknisk ekspertise, spisskompetanse, et fokus på innovasjon og entreprenørskapsledelse vi stadig for å forbedre vår prestasjon. Vi skaper høykvalitetsløsninger for våre kunder og styrker deres langsiktige konkurransekraft gjennom å kombinere unik materialkompetanse med lederskap innen teknikk.

For videre informasjon gå til:

Ingemar Martinez Kardeskog
Nordic Country Manager
Heraeus Medical AB
Mobile + 46 70 623 72 70
Mail: ingemar.kardeskog@heraeus.com