President Heraeus Noblelight

Martin Ackermann

Martin Ackermann
Martin Ackermann, President Heraeus Noblelight

Martin Ackermann begon zijn carrière als Global Program Manager en Vice President in de IT-sector van de medische en farmaceutische industrie bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Hij trad in 2005 in dienst bij Heraeus als CEO van Heraeus Infosystems GmbH en werd in 2006 Chief Information Officer (CIO) van de Heraeus Groep.

In 2018 werd hij voorzitter van de Global Business Unit Heraeus Photovoltaics, met het hoofdkantoor in Shanghai, China.

Martin Ackermann staat sinds juli 2020 aan het hoofd van de Global Business Unit Heraeus Noblelight.

Martin Ackermann is lid van de Raad van Bestuur van de Heraeus Groep en plaatsvervangende voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Avato Consulting AG.

Hij heeft Informatica gestudeerd en is in het bezit van een MBA.

Martin Ackermann is getrouwd en heeft vier kinderen.