Privacyverklaring

Het thema gegevensbescherming is heel belangrijk voor Heraeus. Derhalve gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van gegevens.

1. Doelstelling en verantwoordelijkheid

1.1. Deze Privacyverklaring geeft u uitleg over het soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk 'online-aanbod’ of ‘website'). De Privacyverklaring geldt onafhankelijk van de gebruikte domeinen, systemen, platformen en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt vermeld.

1.2. Aanbieder van het online-aanbod en verantwoordelijk in de zin van gegevensbescherming is de Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Deutschland, (hierna ‘aanbieder’, ‘wij’ of ‘ons'). Voor meer informatie over ons en contactmogelijkheden verwijzen wij u naar ons Impressum .

1.3. Het online-aanbod wordt voor alle juridische eenheden van het Heraeus concern beschikbaar gesteld. Meer informatie vindt u in de op de respectieve subpagina's gekoppelde impressums.

1.4. Onze toezichthouder gegevensbescherming is bereikbaar via het volgende e-mailadres: dataprotectionofficer@heraeus.com .

1.5. Het begrip ‘Gebruiker’ omvat alle klanten en hun werknemers alsook bezoekers van ons online-aanbod. De gebruikte begrippen zoals 'gebruiker’ moeten genderneutraal worden opgevat.

2. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgronden

2.1. Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers alleen met inachtneming van de duidelijke Privacybepalingen. Dat wil zeggen dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming voor is. D.w.z., in het bijzonder als de gegevensverwerking voor de uitvoering van onze contractuele prestaties (bijv. verwerking van opdrachten) alsmede online-diensten noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, de gebruiker toestemming heeft gegeven, als ook op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), in het bijzonder bij de meting van het toepassingsgebied, opmaak van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden alsook verzameling van toegangsgegevens en inzet van de diensten van externe aanbieders.

2.2. Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens op basis van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u erop dat de rechtsgrond voor de toestemming art. 6 alinea 1 lid a en art. 7 AVG, de rechtsgrond voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 alinea 1 lid b AVG, de rechtsgrond voor de uitvoering van onze wettelijke plichten art. 6 alinea 1 lid c AVG, en de rechtsgrond voor de verwerking ter garantie van ons rechtmatig belang art. 6 alinea 1 lid f AVG is.

3. Veiligheidsmaatregelen

3.1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek, om te garanderen, dat de voorschriften van de privacywetgeving worden opgevolgd en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen onbedoeld of opzettelijk verlies, vernietiging of tegen onrechtmatige toegang van derden te beschermen.

3.2. Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde gegevensoverdracht tussen uw browser en onze server.

4. Doorgifte van gegevens aan derden en externe aanbieders

4.1. Doorgifte van gegevens gebeurt alleen binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. We geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden als dit bijvoorbeeld nodig is voor facturatiedoeleinden of voor andere doeleinden, als die nodig zijn, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover de gebruikers of wettelijke verplichtingen.

4.2. Als wij onderaannemers inzetten om onze prestaties beschikbaar te stellen, treffen wij gepaste wettelijke voorzorgsmaatregelen alsook passende technische en organisatorische maatregelen, om voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de duidelijke wettelijke voorschriften te zorgen.

4.3. Indien binnen het kader van deze Privacyverklaring inhoud, gereedschappen of dergelijke middelen door andere aanbieders (hierna gezamenlijk ‘externe aanbieders') worden gebruikt en hun genoemde zetel zich in een derde land bevindt, moet ervan worden uitgegaan, dat een gegevensoverdracht in de lidstaat van de externe aanbieders plaatsvindt.

4.4. Onder derde landen verstaan we landen, waarin de AVG geen rechtstreeks toepasselijk recht is, d.w.z. in principe landen buiten de EU, d.w.z. de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens in derde landen vindt plaats indien er een gepast niveau van gegevensbescherming is, na toestemming van de gebruiker of bij een wettelijke vergunning.

5. Contact

5.1. Als u contact met ons opneemt (via een contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker voor de verwerking en afhandeling van de contactaanvraag verwerkt.

5.2. De gegevens van de gebruikers kunnen in ons Customer-relationship-management-system (‘CRM system') of dergelijke aanvraagorganisaties worden opgeslagen en moeten op basis van wettelijke voorschriften als zakelijke correspondentie 6 jaar worden bewaard.

6. Verzamelen van toegangsgegevens

6.1. Wij verzamelen op basis van ons rechtmatig belang gegevens over elke toegang op de server waarop zich de dienst bevindt (zogenoemde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens horen datum/tijd van de toegang, IP-adres, browserversie, doel van de toegang

7. Cookies & meting van het toepassingsgebied

7.1. Cookies zijn informatie, die door onze webserver of de webserver van derden aan de webbrowser van de gebruiker worden doorgegeven en daar voor een latere oproep worden opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten informatieopslag. Over het gebruik van cookies binnen het kader van pseudonieme meting van het toepassingsgebied worden de gebruikers in deze Privacyverklaring geïnformeerd.

7.2. Meer informatie over de cookies op onze website vindt u op onze cookie-referentiepagina.

7.3. Als gebruikers niet willen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, vragen wij u de bijbehorende optie in de systeeminstellingen in uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Door cookies te blokkeren, kunt u mogelijk geen gebruik maken van dit online-aanbod.

7.4. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor de meting van het toepassingsgebied en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkinitiatief ( http://optout.networkadvertising.org/ ) en daarbij de Amerikaanse website ( http://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

8. Google Analytics

8.1. Wij maken op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (“Google'). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

8.2. Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie, zich te houden aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

8.3. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken, om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te beoordelen, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en om verdere, met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten tegenover ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

8.4. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat wil zeggen dat het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort.

8.5. De door de browser van de gebruikers doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. De gebruikers kunnen voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de technische instellingen in uw browser zo in te stellen; bovendien kunnen de gebruikers de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

8.6. Meer informatie over het gegevensgebruik en mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads (‘De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien’).

9. Google-Re/Marketing-Services

9.1. Wij maken op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kort ‘Google-marketing-services') van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

9.2. Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie, zich te houden aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

9.3. De gegevens van de gebruikers worden binnen het kader van de Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de namen of e-mailadressen van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar verwerkt de relevante gegevens rond cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. uit het standpunt van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de computer waarop de cookie staat, ongeacht van wie deze computer is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services over de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google doorgegeven en op servers van Google in de VS opgeslagen.

9.4. Tot de door ons gebruikte Google-marketing-services hoort o.a. het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords'. Bij Google AdWords krjigt elke klant van AdWords een andere ‘conversion-cookie'. Cookies kunnen dus niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie de met behulp van de cookies wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten van Adwords ontvangen het totale aantal van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene website worden doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

9.5. Wij kunnen op basis van de Google-marketing-services ‘Doubleclick’ advertenties van derden integreren. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partner-websites de koppeling van advertenties op basis van de bezoeken van gebruikers op deze website of andere websites op het internet mogelijk wordt gemaakt.

9.6. Verder kunnen wij de ‘Google tag manager’ gebruiken om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

9.7. Meer informatie over het gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , de Privacyverklaring van Google kunt u lezen op https://www.google.com/policies/privacy .

9.8. Als u bezwaar wilt maken tegen de advertenties door Google-marketing-services op basis van interesses, kunt u gebruikmaken van de door Google geboden opt-outmogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences .

10. Nieuwsbrief

10.1. Met de onderstaande verklaringen geven wij u uitleg over de inhoud van onze newsletter en de aanmeldings-, verzendings- en statistische beoordelingsprocedure alsook uw recht van bezwaar. Door u op onze newsletter te abonneren, verklaart u akkoord te gaan met de ontvangst en de beschreven procedure.

10.2. Inhoud van de newsletter: wij versturen newsletters, e-mails en overige elektronische berichten met promotionele informatie (hierna ‘newsletter') alleen na de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de newsletter deze inhoud concreet wordt beschreven, zijn ze voor de toestemming van de gebruiker maatgevend.

10.3. Double-opt-in en protocollen: voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij de zogenoemde ‘double-opt-in-procedure'. D.w.z. dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om de bevestiging van uw toestemming. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met het e-mailadres van iemand anders kan aanmelden. De aanmeldingen voor de newsletter worden geregistreerd om de aanmeldingsprocedure volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres. Eveneens worden de wijzigingen van uw bij de verzendservice opgeslagen gegevens geregistreerd.

10.4. Verzendservice: de newsletter wordt verzonden via Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland (hierna 'verzendservice'). De Privacybepalingen van de verzendservice kunt u hier inzien: https://www.inxmail.de/datenschutz .

10.5. Verder kan de verzendservice volgens eigen informatie deze gegevens in een pseudonieme vorm, d.w.z. zonder aan een gebruiker toe te wijzen, voor de optimalisatie of verbetering van de eigen service gebruiken, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en weergave van de newsletter of voor statistische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen, gebruiken. De verzendservice gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze newsletter echter niet om ze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

10.6. Statistisch onderzoek en analyses - De newsletters bevatten een zogenoemd ‘webbaken', d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de newsletter van de verzendservice wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep, verzameld. Deze informatie wordt voor de technische verbetering van de service aan de hand van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de plaatsen waar de oproep werd gedaan (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of het tijdstip van toegang gebruikt. Tot de statistische onderzoeken behoort eveneens de vaststelling of de newsletters worden geopend wanneer ze worden geopend en welke links er worden aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletter worden toegewezen. Het is echter noch ons oogmerk, noch dat van de verzendservice, om afzonderlijke gebruikers waar te nemen. De beoordelingen dienen er veelmeer toe de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud op hen aan te passen of verschillende soorten inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers.

10.7. Het gebruik van de verzendservice, uitvoering van statistisch onderzoek en analyses alsook protocollen van de aanmeldingsprocedure vinden plaats op basis van ons rechtmatig belang volgens art. 6 alinea 1 lid f AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruiksvriendelijk alsook veilig newsletter-systeem, dat zowel ons commerciële belang dient alsook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

10.8. Annulering/intrekken - U kunt de ontvangst van onze newsletter op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemmingen intrekken. Aan het einde van elke newsletter vindt u een link om de newsletter te annuleren. Als de gebruikers de ontvangst van de newsletter hebben geannuleerd, worden de voor deze verzending verwerkte persoonsgegevens van de gebruiker gewist.

11. Integratie van diensten en inhoud van derden

11.1. Wij zetten in ons online-aanbod op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), inhoud of service-aanbiedingen van derde aanbieders in, om hun inhoud en services, zoals video's of ingebedde inhoud te integreren (hierna gezamenlijk ‘ inhoud’). Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieder van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen zenden. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze inhoud. We doen ons best om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen verder zogenoemde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook ‘ webbakens’ genoemd) voor statistische doeleinden of marketingdoeleinden gebruiken. Door de ‘pixeltags’ kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geanalyseerd. De pseudonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijd van het bezoek alsook meer informatie over het gebruik van ons online-aanbod bevatten, alsmede met zulke informatie uit andere bronnen kunnen worden verbonden.

12. Rechten van de gebruikers

12.1. Gebruikers hebben het recht op verzoek kosteloos informatie te krijgen over de persoonsgegevens, die wij over u opslaan.

Daarnaast hebben de gebruikers het recht op correctie van onjuiste gegevens, beperking van de verwerking en wissing van uw persoonsgegevens, waar nodig, uw rechten op gegevensportabiliteit te doen gelden en in het geval van vermoeden van een onrechtmatige gegevensverwerking, een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

12.2. Eveneens kunnen gebruikers toestemmingen met toekomstige werking intrekken.

13. Wissing van gegevens

13.1. De bij ons bewaarde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor hun doel en de wissing niet in tegenspraak zijn met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens van de gebruikers niet worden gewist, omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doelen vereist zijn, wordt hun verwerking beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens van gebruikers, die vanwege commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

13.2. Volgens wettelijke bepalingen gebeurt de opslag voor 6 jaar volgens ß § 257 alinea 1 HGB (Duitse wetboek van koophandel) (handelsportefeuilles, inventarissen, openingsbalansen, jaarresultaten, commerciële brieven, boekhoudbescheiden etc.) alsook voor 10 jaar volgens § 147 alinea 1 AO (Duitse belastingverordening)(boeken, notities, jaarverslagen, boekhoudbescheiden, commerciële brieven, bedrijfscorrespondentie, voor belasting relevante documentatie etc.).

14. Recht van bezwaar

Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens volgens de wettelijke richtlijnen. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen de verwerking voor direct mail.

15. Wijzigingen van de Privacyverklaring

15.1. Wij behouden ons het recht voor, de Privacyverklaring te wijzigen, om ze aan gewijzigde wettelijke regelingen, of bij wijzigingen van de dienst alsook de gegevensverwerking, aan te passen. Dit geldt alleen voor de toelichting bij gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruikers nodig is, of onderdelen van de Privacyverklaring regelingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, vinden de wijzigingen alleen plaats na toestemming van de gebruiker.

15.2. De gebruikers wordt gevraagd zich regelmatig te informeren over de inhoud van de Privacyverklaring.

Versie: 23-05-2018

to top