Privacy Policy

Algemeen

Heraeus hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom registreren, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Indien u de opslag van cookies niet door een geëigende instelling in uw browser verhindert, verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken informatie (inclusief uw verkorte IP-adres) naar Google wordt doorgestuurd en dat uw gegevens door Google worden verwerkt.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u de registratie, het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief uw verkorte IP-adres) niet wenst, kunt u hieronder lezen hoe u een registratie, gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens kunt verhinderen.

Ongeacht een toelaatbare overdracht of een desbetreffend bezwaar gebruikt Heraeus op zijn webpagina’s een JavaScript dat het IP-adres uitsluitend geanonimiseerd (met weglating van de laatste 8 tekens van het IP-adres) naar Google doorstuurt.

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Vrijwillige informatie

Indien u uw persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, beroep enz.) op de hiervoor bedoelde plaatsen invult, doet u dit vrijwillig. Met het invoeren van deze gegevens geeft u uw uitdrukkelijke toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor de zakelijke belangen van Heraeus. Uw toestemming betreft ook het doorgeven van deze gegevens aan andere maatschappijen van de Heraeus Groep, indien dit de eigen zakelijke belangen van Heraeus dient. Heraeus zal uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen en nooit doorgeven, verkopen of op een andere manier bekendmaken aan derden buiten de Heraeus Groep.

to top