Consulting, simulatie en advies ten behoeve van energie-efficiency

Infrarood, ultraviolet, optische stralenbronnen en Flash-lampen - onze stralers en systemen helpen om uw toepassing met succes om te zetten. Daarnaast is het goed om de toepassing exact te kennen en te begrijpen.
Dan is het mogelijk om de technologie zo te benutten dat innovatieve toepassingen mogelijk worden of dat er bij bestaande industriële processen een doorslaggevend voordeel wordt bereikt.

 • Bij de ontwikkeling van de installatie is het een voordeel om eerst simulaties uit te voeren:
  • CAE-simulatie voor een optimale luchtstroom
  • Ray tracing voor het volgen van de straling
 • Energie-advies voor bestaande en toekomstige systemen
 • Scholing voor de bediening van systemen

Naast de stralertechniek bieden wij tevens aan:

CAE-simulatie in plaats van trial and error

CAE-simulatie

In een moderne procesontwikkeling is de numerieke simulatie (Computer Aided Engineering - CAE) een kerntechnologie. Productiesystemen worden aan de hand van virtuele productdatamodellen geanalyseerd en geoptimaliseerd. In een zeer vroege fase van het productieproces ingezet, biedt CAE praktijk beproefde methoden om ontwikkelingstijden en kosten binnen de projecten te verlagen.

Industriële warmteprocessen zoals bijvoorbeeld wafer cleaning/drying, lakdroging of kunststof vormen, worden normaal gesproken met gebruikmaking van Thermal Processing (TP) in het laboratorium langdurig en tegen hoge kosten onderzocht. Door het gebruik van CAE-instrumenten kunnen ze snel en efficiënt worden gesimuleerd den geoptimaliseerd.

 • Met behulp van de CAE-simulatie wordt er nauwkeurig informatie berekend over de temperatuurverdeling in substraten, componenten resp. gevolgen voor omgevingsinvloeden.
 • De luchtgeleiding of een eventuele drukdaling binnen verschillende installatiekamers afhankelijk van de gebruikte ventilatoren en temperatuur-gradiënten kan worden berekend en gevisualiseerd.
 • Designveranderingen aan de installaties worden op die manier reeds op de computer onderzocht en optimalisatiemaatregelen worden geëvalueerd.
 • De oorzaken van kwaliteitsschommelingen of de mogelijkheden voor het optimaliseren van kritische productiestappen zijn herkenbaar. Zo kan het potentieel voor hogere energie-efficiency en proceskwaliteit snel worden onderkend.

Ray tracing verbetert het proces

Ray tracing

De simulatie van vier afzonderlijke stralers van de stralenbron tot aan het product, met inachtneming van alle reflectiemogelijkheden binnen een module, kan helpen om de processen te optimaliseren.

Bij infrarood-modules bijvoorbeeld kan een Ray tracing vooraf helpen om later met de optimaal ontwikkelde module een product aanzienlijk homogener te verwarmen.

Energie-advies

Energie-advies voor meer energie-efficiency

kan de lak sneller harden of drogen? Is het mogelijk om het uitvalpercentage te verlagen? Verbruikt de installatie onnodig veel energie?

Veel bedrijven stellen zich vragen als deze. De verlaging van de energie- of materiaalkosten is een belangrijke bouwsteen voor industriële bedrijven om hun concurrentiepositie te behouden of te verbeteren. Hierbij is het optimaliseren van de bestaande installatie vaak aanzienlijk zinvoller en voordeliger dan deze nieuw aan te schaffen.

Wij bieden consulting, ondersteuning door individueel advies, praktijkgerichte planning en de uitvoering van de maatregelen op korte termijn aan om industriële systemen en processen te optimaliseren.