Declarație de confidențialitate

Tema protecției datelor ocupă un loc important la Heraeus. De aceea, prelucrăm date cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale și cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice de securitatea datelor.

1 Informații generale

1.1 Obiective și responsabilitate

(1) Această declarație de confidențialitate oferă clarificări utilizatorului cu privire la tipul, amploarea și scopul prelucrării de date cu caracter personal în cadrul ofertei noastre online și al paginilor web, funcțiilor și conținutului corelate cu aceasta (denumite în continuare împreună ca „ofertă online” sau „pagină web”). Declarația de confidențialitate este valabilă independent de domeniile, sistemele platformele și dispozitivele (de ex. desktop sau mobile) folosite, pe care este derulată oferta online. Această declarație de confidențialitate nu este valabilă pentru magazinele online de comerț electronic. Acestea au propria declarație de confidențialitate, pe care o puteți găsi pe paginile web respective.

(2) Furnizorul ofertei online și entitatea responsabilă din punctul de vedere al protecției datelor este Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Germania, (denumită în continuare ca „furnizor”, „noi” sau „nouă”). Pentru informații suplimentare referitoare la noi precum și pentru modalități de contact consultați Datele noastre juridice .

(3) Oferta online este pusă la dispoziție pentru toate entitățile legale ale concernului Heraeus. Utilizatorii pot găsi informații detaliate în cadrul informațiilor juridice conectate la subpaginile respective.

(4) Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@heraeus.com .

(5) Noțiunea de „utilizator” cuprinde toți clienții și angajații acestora precum și vizitatorii ofertei noastre online. Terminologia utilizată, ca de ex. „utilizator” trebuie înțeleasă ca neutră din punct de vedere al genului.

(6) I prodotti e i servizi di Heraeus sono destinati esclusivamente alle aziende. Le pagine Web di Heraeus, compresa la pubblicità e qualsiasi modulo di contatto commerciale pubblicati sui siti Web di Heraeus, non sono destinati né a bambini, né ad adolescenti (persone di età inferiore ai 18 anni). Le persone di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzate a compilare e ad inviare a Heraeus i suddetti moduli di contatto. Ad eccezione di quanto riportato di seguito, Heraeus non raccoglie consapevolmente informazioni personali da persone di età inferiore ai 18 anni. Heraeus richiederà dati a persone di età inferiore ai 18 anni solo se tali persone presentano domanda per un posto di lavoro in Heraeus, un apprendistato o uno stage per studenti tramite un portale di candidatura di Heraeus che viene istituito separatamente per tali persone. I dati richiesti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del processo di candidatura. Non verranno utilizzati per nessun altro fine e, in conformità ai requisiti della legge sulla protezione dei dati personali, verranno cancellati non appena il processo di candidatura sarà stato completato.

1.2 Temeiuri juridice

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

a. Consimțământ conform articolului 6 alineatul (1) lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Un consimțământ înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

b. Necesitatea pentru executarea unui contract sau efectuarea demersurilor pregătitoare conform articolului 6 alineatul (1) lit. b din RGPD, adică datele sunt necesare pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale față de utilizatori și sau avem nevoie de date pentru a pregăti încheierea unui contract cu utilizatorii.

c. Prelucrarea pentru în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform articolului 6 alineatul (1) lit. c din RGPD, adică pe baza unei legi sau a altor dispoziții este prevăzută o prelucrare a datelor.

d. Prelucrarea în scopul intereselor legitime conform articolului 6 alineatul (1) lit. f din RGPD, adică prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

1.3 Drepturile persoanelor vizate

(1) Dreptul de acces Utilizatorii au dreptul, conform articolului 15 RGPD, de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc. În caz afirmativ, utilizatorii au un drept de acces gratuit la informațiile prelucrate.

(2) Dreptul de revocare a consimțământului: Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe baza unui consimțământ, utilizatorii au, conform articolului 7 RGPD, dreptul de a revoca oricând acest consimțământ.

(3) Dreptul la opoziție: Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime ale societății noastre, utilizatorii pot, conform articolului 21 RGPD, să se opună oricând prelucrării.

(4) Dreptul la ștergerea datelor Dacă utilizatorii și-a revocat consimțământul, s-au opus prelucrării datelor lor cu caracter personal (și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea), datele lor cu caracter personal nu mai sun necesare în scopurile prelucrării, există o obligație legale corespunzătoare sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, utilizatorii au, conform articolului 17 RGPD, dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal.

(5) Dreptul la rectificare: Dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate incorect, utilizatorii au, conform articolului 16 RGPD, dreptul de a solicita neîntârziat rectificarea acestor date.

(6) Dreptul la restricționarea prelucrării: În condițiile articolului 18 RGPD, utilizatorii au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor: Conform articolului 20 RGPD, utilizatorii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care le-au furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

(8) Dreptul de a depune o plângere: Conform articolului 77 RGPD, utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

1.4 Ștergerea datelor

(1) Datele salvate la noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul destinat și ștergerea nu este împiedicată de nicio obligație legală de păstrare. Verificăm necesitatea la fiecare doi ani.

(2) Dacă datele utilizatorilor nu sunt șterse, pentru că sunt necesare în alte scopuri admise legal, prelucrarea acestora este restricționată. Adică, datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil de ex. pentru datele utilizatorilor care trebuie păstrate din motive comerciale și fiscale.

1.5 Măsuri de siguranță

(1) Luăm măsuri de siguranță organizatorice și tehnice corespunzător stadiului tehnicii, pentru a ne asigura că sunt respectate prevederile legale relevante și pentru a proteja astfel datele prelucrate de noi împotriva unor manipulări accidentale sau intenționale, împotriva pierderii, distrugerii sau accesului unor persoane neautorizate.

(2) Măsurile de siguranță cuprind mai ales transmiterea datelor între browser-ul utilizatorului și serverul nostru.

1.6 Transferul de date către terți și furnizori terți

Preducele și serviciile Heraeus sunt destinate exclusive companiilor. Paginile web ale Heraeus, inclusiv publicitatea companiei și toate formularele de contact de pe paginile web ale Heraeus nu sunt destinate copiilor și adolescenților (persoanelor cu vârsta sub 18 de ani). Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu sunt autorizate să completeze astfel de formulare de contact pentru Heraeus. Cu excepția celor menționate mai jos, Heraeus nu colectează cu bună știință informații cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 18 de ani. Heraeus va solicita date persoanelor cu vârsta sub 18 ani doar dacă astfel de persoane solicită un loc de muncă, o ucenicie sau un stagiu pentru studenți la Heraeus pe un portal Heraeus pentru solicitarea de astfel de posturi, portal care este realizat separat pentru astfel de persoane. Datele solicitate sunt utilizate exclusiv în scopul procesului de angajare. Acestea nu vor fi utilizate în niciun alt scop și vor fi șterse după finalizarea procedurii de angajare în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor.

2 Module cookie și măsurarea razei de acțiune

2.1 Informații generale

(1) Modulele cookie sunt informații care sunt transmise de serverele noastre web sau serverele web ale terților către browser-ele web ale utilizatorilor și sunt salvate acolo pentru o accesare ulterioară. În cazul modulelor cookie poate fi vorba despre fișiere mici sau alte tipuri de salvări de informații. Utilizatorii sunt informați în cadrul acestei declarații de confidențialitate cu privire la utilizarea de module cookie în cadrul măsurării pseudonime a razei de acțiune.

(2) Utilizatorii pot găsi informații detaliate cu privire la module cookie pe pagina noastră de internet pe pagina noastră care face referire la module cookie (consultați https://www.heraeus.com/en/group/heraeus_group/cookie.html ).

(3) Folosim module cookie care nu sunt necesare numai dacă v-ați exprimat în mod explicit consimțământul în acest sens (Opt In). În afară de aceasta, utilizatorii care nu doresc ca modulele cookie să fie salvate pe calculator lor, pot dezactiva opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browser-ului lor. Modulele cookie salvate pot fi șterse din setările de sistem ale browser-ului. Excluderea de module cookie poate duce la restricționarea funcționării acestei oferte online.

2.2 Modalități de opoziție

Utilizatorii pot respinge utilizarea de module cookie, care servesc măsurării razei de acțiune și în scopuri publicitare, prin intermediul paginii de dezactivare a inițiativei rețelelor ( http://optout.networkadvertising.org/ ) și suplimentar pe pagina SUA ( http://www.aboutads.info/choices ) sau pe pagina europeană ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

3 Prelucrări concrete ale datelor

3.1 Colectarea de date de acces

(1) La utilizarea unei oferte online ne sunt transmise automat informații din browser-ul utilizatorului; acestea cuprind numele paginii web accesate, fișierul, data și ora accesării, volumul de date transferat, mesaj cu privire la accesarea reușiră, tipul de browser împreună cu versiunea acestuia, sistemul de operare al utilizatorului, URL de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul care accesează.

(2) Prelucrarea acestor informații este necesară din punct de vedere tehnic și are loc pe baza intereselor legitime conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD pentru asigurarea siguranței prelucrării (de ex. pentru respingerea și clarificarea atacurilor cibernetice).

(3) Informații sunt șterse automat la 4 săptămâni de la terminarea conexiunii – adică utilizarea ofertei online – dacă nu există alte termene de păstrare prevăzute.

(4) Înregistrarea datelor și salvarea datelor în fișiere jurnal este neapărat necesară pentru punerea la dispoziție a ofertei online. De aceea, utilizatorul nu are nicio posibilitatea de ștergere, opoziție sau rectificare.

3.2 Contactare

(1) În cazul în care suntem contactați (prin formular de contact sau e-mail) sunt prelucrate informațiile utilizatorului pentru prelucrarea solicitării de contact și derularea acesteia.

(2) Informațiilor utilizatorilor pot fi salvate într-unul dintre sistemele noastre de relații cu clienții (sistem Customer Relationship Management – „sistem CRM”). Temeiul juridic pentru o prelucrare ulterioară a datelor este dat de pregătirea unei tranzacții (conform articolului 6 alineatul (1) lit. b RGPD).

3.3 Utilizarea de module cookie

(1) Temeiul juridic pentru utilizarea de module cookie pentru măsurile de marketing online descrise în continuare este, conform articolului 6 alineatul (1) lit. a RGPD, consimțământul utilizatorului.

(2) Temeiul juridic pentru utilizarea de module cookie care sunt neapărat necesare pentru funcționalitatea tehnică a platformei online este articolul 6 alineatul (1) lit. f RGPD. Interesul nostru legitim constă într-o funcționare orientată spre utilizatori și rentabilă a ofertei noastre online.

3.4 Managementul declarațiilor de consimțământ cu privire la module cookie

(1) Utilizăm instrumentul de management al declarațiilor de consimțământ cu privire la module cookie al firmei Cookiebot, care este o marcă înregistrată a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumită în continuare Cookiebot). Pentru gestionarea consimțământului utilizatorului, Cookiebot salvează module cookie necesare din punct de vedere tehnic (cookiebot cookie), pentru a salva consimțământul utilizatorului cu privire la module cookie. Cookiebot nu prelucrează niciun fel de date cu caracter personal.

(2) În modulele cookie salvate sunt salvate doar consimțămintele utilizatorului, pe care le-a exprimat la accesarea paginii web. Dacă utilizatorul dorește să revoce aceste consimțăminte, nu trebuie decât să șteargă modulul cookie din browser. Dacă utilizatorul accesează ulterior din nou pagina web, i se va solicita din nou un consimțământ cu privire la module cookie.

(3) Solicităm consimțământul exprimat de utilizator pentru rularea de module cookie pentru toate paginile web ale domeniului www.heraeus.com.

3.5 Google Tag Manager

Dacă ne dați consimțământul în acest sens, folosim managerul de etichete Google (Google Tag Manager). Managerul de etichete Google este o soluție cu ajutorul căreia putem gestiona așa-numite etichete de pagini web prin intermediul unei interfețe (și să încorporăm astfel în oferta noastră online, de ex. Google Analytics sau alte servicii de marketing de la Google). Managerul de etichete însuși (care implementează etichetele) nu prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, facem referire la următoarele informații cu privire la serviciile Google. Directive privind utilizarea: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

3.6 Google Analytics

(1) Dacă ne dați consimțământul în acest sens, folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited („Google”), pentru a analiza și optimiza oferta noastră online. Google utilizează module cookie. Informațiile obținute prin modulul cookie cu privire la utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt transferate, de regulă, unui server al Google în Irlanda și salvate acolo.

(2) Google va folosi aceste informații la comanda noastră, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activități în cadrul ofertei online și pentru a presta pentru noi alte servicii corelate cu utilizarea acestei oferte online și a utilizării internetului. Cu această ocazie, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizator pseudonime ale utilizatorilor.

(3) Folosi Google Analytics numai cu o anonimizare IP activă. Acest lucru înseamnă că adresa IP a utilizatorilor este scurtată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt părți ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este transferată doar în cazuri excepționale unui server din SUA și scurtată acolo.

(4) Adresa IP transmisă de browser-ul utilizatorului nu este corelată de Google cu alte date. Utilizatorii pot împiedica salvarea de module cookie printr-o setare corespunzătoare a programului lor software al browser-ului; în afară de aceasta, utilizatorii pot împiedica înregistrarea de date create de către modulul cookie și care fac referire la utilizarea de către aceștia a ofertei online, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(5) Utilizatorii pot obține informații suplimentare referitoare la utilizarea de date de către Google, modalități de setare și opoziție, pe paginile web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Utilizarea de date de către Google la utilizarea de pagini web sau aplicații ale partenerilor noștri”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea de date în scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads („Gestionarea informațiilor utilizate de către Google pentru a vă afișa reclame”).

3.7 Formarea de grupe țintă cu Google Analytics

(1) Folosim Google Analytics pentru formarea de grupe țintă, în măsura în care ne acordați consimțământul pentru utilizarea Google Analytics, pentru a afișa reclamele existente în cadrul paginilor web ale Google și ale partenerilor săi doar utilizatorilor care fie și-au manifestat un interes față de oferta noastră online, fie prezintă anumite caracteristici (de ex. interes față de anumite teme sau produse, care sunt determinate pe baza paginilor web vizitate), pe care le transmitem Google („așa-numite audiențe de remarketing” resp. „Audiențe Google Analytics”). Cu ajutorul audiențelor de remarketing dorim să ne asigurăm și de faptul că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor.

(2) Utilizatorii pot obține informații suplimentare referitoare la utilizarea de date de către Google, modalități de setare și opoziție, pe paginile web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Utilizarea de date de către Google la utilizarea de pagini web sau aplicații ale partenerilor noștri”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea de date în scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads („Gestionarea informațiilor utilizate de către Google pentru a vă afișa reclame”).

3.8 Google Display & Video 360

(1) Dacă ne dați consimțământul în acest sens, folosim procedura de marketing online Google „Display & Video 360”, pentru a plasa reclame în rețeaua publicitară Google (de ex., în rezultate de căutare, videoclipuri, pe pagini web etc.). Display & Video 360 se remarcă prin faptul că reclamele sunt afișate în timp real pe baza intereselor presupuse ale utilizatorilor. Acest lucru ne permite afișarea de reclame pentru și în cadrul ofertei noastre online, pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care corespund potențial intereselor acestora. Dacă unui utilizator îi sunt afișate de ex. reclame pentru produce de care s-a interesat pe alte oferte online, se vorbește despre „remarketing”. În acest scopuri, la accesarea paginilor noastre web și a altor pagini web pe care este activă rețeaua publicitară Google, este rulat în mod direct de către Google un cod și sunt încorporate în pagina web așa-numite etichete de (re)marketing (grafice sau coduri invizibile, care sunt denumite și „semnalizatoare web”. Cu ajutorul acestora se salvează pe dispozitivul utilizatorilor un modul cookie individual, adică un mic fișier (în locul modulelor cookie pot fi folosite și alte tehnologii similare). În acest fișier se menționează ce pagini web a vizitat utilizatorul, pentru ce conținut a manifestat interes și pe ce oferte a dat clic utilizatorul, suplimentar informații tehnice referitoare la browser și sistemul de operare, pagini web de referință, timpul de vizitare, precum și alte informații pentru utilizarea ofertei online.

(2) Se înregistrează, de asemenea, adresa IP a utilizatorului, aceasta fiind scurtat în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt părți ale Acordului privind Spațiul Economic European și sunt transmise întregi doar în cazuri excepționale unui server al Google din SUA și scurtate acolo. Informațiile menționate anterior pot fi corelate de Google și cu astfel de informații din alte surse. Dacă ulterior utilizatorul vizitează alte pagini web, corespunzător intereselor sale presupuse, pe baza profilului său de utilizator, îi pot fi afișate reclame personalizate.

(3) Datele utilizatorilor sunt prelucrate sub pseudonim în cadrul rețelei publicitare Google. Adică, Google nu salvează și nu prelucrează de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, ci prelucrează datele relevante cu privire la module cookie în cadrul profilurilor pseudonime ale utilizatorilor. Acest lucru înseamnă că, din punctul de vedere al Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod concret, ci pentru deținătorul de modul cookie, indiferent cine este acest deținător de modul cookie. Acest lucru nu este valabil atunci când un utilizator a permis în mod explicit Google să prelucreze datele fără această adoptare a unui pseudonim. Informațiile colectate de către serviciile de marketing Google cu privire la utilizatori sunt transmise către Google și salvate pe serverele Google din SUA.

(4) Utilizatorii pot obține informații suplimentare referitoare la utilizarea de date de către Google, modalități de setare și opoziție, din declarația de confidențialitate a Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) precum și din setările pentru reprezentarea afișării de reclame de către Google ( https://adssettings.google.com/authenticated ).

3.9 Servicii de re/marketing Google

(1) Dacă ne dați consimțământul în acest sens, folosim serviciile de marketing și remarketing (pe scurt „Servicii de marketing Google”) ale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, („Google”).

(2) Datele utilizatorilor sunt prelucrate sub pseudonim în cadrul serviciilor de marketing Google. Adică, Google nu salvează și nu prelucrează de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, ci prelucrează datele relevante cu privire la module cookie în cadrul profilurilor pseudonime ale utilizatorilor. Acest lucru înseamnă că, din punctul de vedere al Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod concret, ci pentru deținătorul de modul cookie, indiferent cine este acest deținător de modul cookie. Acest lucru nu este valabil atunci când un utilizator a permis în mod explicit Google să prelucreze datele fără această adoptare a unui pseudonim. Informațiile colectate de către serviciile de marketing Google cu privire la utilizatori sunt transmise către Google și salvate pe serverele Google din SUA.

(3) Serviciile de marketing Google utilizate de noi cuprind, prin altele, programul publicitar online „Google AdWords”. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un al „modul cookie de conversie”. Modulele cookie nu pot fi astfel urmărite prin paginile web ale clienților AdWords. Informațiile obținute cu ajutorul modulelor cookie servesc la întocmirea de statistici de conversie pentru clienți AdWords, care au decis în favoarea urmăririi conversiei. Clienții AdWords află numărul total al utilizatorilor care au dat clic pe reclama lor și care au fost redirecționați spre o pagină prevăzută cu o etichetă de urmărire a conversiei. Ei nu primesc însă informații cu care să poată identifica personal utilizatorii.

(4) Pe baza serviciilor de marketing Google „Display & Video 360” putem încorpora afișarea de reclame ale terților. Display & Video 360 utilizează module cookie, cu ajutorul cărora Google și paginilor web ale partenerilor săi le este permisă plasarea de reclame pe baza vizitelor utilizatorilor pe această pagină web resp. pe alte pagini web de pe internet.

(5) Utilizatorii pot obține informații suplimentare referitoare la utilizarea de date de către Google în scopuri de marketing, de pe pagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , declarația de confidențialitate a Google poate fi accesată la https://www.google.com/policies/privacy .

(6) Dacă utilizatorii doresc să se opună reclamei legate de interesele lor, utilizatorii pot folosi posibilitățile de setare puse la dispoziție de Google: http://www.google.com/ads/preferences .

3.10 Google reCAPTCHA

(1) Pe această pagină web folosim și funcție reCAPTCHA de la Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda („Google”). Această funcție servește mai ales diferențierii dacă o introducere este realizată de către o persoană fizică sau în mod abuziv printr-o prelucrare automată sau automatizată.

(2) Serviciul cuprinde transmiterea către Google a adresei IP și eventual a datelor necesare Google pentru serviciul reCAPTCHA și are loc conform art. 6 alin.1 lit. f RGPD pe baza interesului nostru legitim cu privire la stabilirea răspunderii proprii individuale pe internet și la evitarea abuzului și a spam-ului. În cadrul utilizării de reCAPTCHA Google se poate ajunge și la o transmitere a datelor cu caracter personal către serverele Google LLC. din SUA.

(4) Informații suplimentare cu privire la Google reCAPTCHA precum și declarația de confidențialitate Google puteți consulta la: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.11 Servicii de re/marketing LinkedIn

(1) În cadrul ofertei noastre online pot fi încorporate funcții și conținuturi ale serviciului LinkedIn, oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Acestea pot cuprinde de ex. conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane, cu ajutorul cărora utilizatorii pot partaja conținuturi ale acestei oferte online în cadrul LinkedIn, dacă dețin un cont LinkedIn. Prin clic pe butonul încorporat LinkedIn vă exprimați acordul față de condițiile de utilizare LinkedIn și sunteți redirecționați către acestea.

(2) Folosim LinkedIn pentru a afișa reclamele plasate în cadrul serviciilor web ale LinkedIn și partenerilor acestuia, numai acelor utilizatori care și-au manifestat și interesul față de oferta noastră online sau care prezintă anumite caracteristici (de ex. interes față de anumite teme sau produse, care sunt determinate pe baza paginilor web vizitate), pe care le transmitem LinkedIn (așa-numit „remarketing”). Cu ajutorul LinkedIn dorim să ne asigurăm și de faptul că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor.

(3) În cadrul utilizării LinkedIn folosim așa-numitele Lead Gen Forms. Lead Gen Forms sunt reclame care permit integrarea formularelor de contact direct pe platformă, în Sponsored Content. Noi utilizăm datele pe care le furnizați acolo pentru a vă procesa solicitarea de informații. Aceste date ne sunt transmise de LinkedIn.

Prelucrarea datelor de către noi are loc numai pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera a) din RGPD). Puteți revoca oricând acest consimțământ. Pentru aceasta este suficientă o notificare prin e-mail la socialmedia@heraeus.com. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Datele introduse de dumneavoastră rămân la noi până când ne cereți să le ștergem, până când revocați consimțământul privind stocarea sau până când scopul stocării de date nu se mai aplică (de ex., după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Scopul concret al prelucrării datelor din respectivele Lead Gen Forms este enumerat în mod explicit în cadrul reclamei (de ex., trimiterea de informații despre produs sau contactarea cu scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră).

(4) Informații suplimentare referitoare la LinkedIn sunt disponibile la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

(5) Dacă utilizatorii doresc să se opună reclamei legate de interesele lor plasate de serviciile de marketing LinkedIn, utilizatorii pot folosi posibilitățile de setare și de Opt Out puse la dispoziție de LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

3.12 Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing

(1) Folosim sistem automatizat de marketing Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing al furnizorului Microsoft Corporation ( Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München) – denumit în continuare „Microsoft”, pentru realizarea de acțiuni de marketing în scopuri de analiză precum și pentru abordarea clienților și clienților potențiali specifică grupei țintă. Prelucrarea datelor se face în cadrul Uniunii Europene.

(2) Folosim sistem mai ales pentru transmiterea de comunicări prin e-mail (de ex. în corelație cu punerea la dispoziție a unor descărcări), pentru gestionarea evenimentelor (de ex. gestionarea participanților la manifestări) precum și pentru punerea a dispoziție de pagini de destinație și formulare de contact.

(3) Utilizarea furnizorului Microsoft și a sistemului de anchete și analize statistice precum și înregistrarea procedurii de abonare pentru comunicarea prin e-mail se fac pe baza consimțământului cu privire la comunicarea prin e-mail prin intermediul Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing. Interesul nostru este utilizarea unui sistem ușor de utilizat pentru utilizatori și sigur, care servește atât intereselor noastre comerciale, dar corespunde și așteptărilor utilizatorilor.

(4) Componentele (de ex. formularele) sistemului încorporate în oferta noastră online folosesc așa-numite „module cookie” care sunt salvate pe calculatorul utilizatorilor și care permit o analizare de către noi a utilizării paginii web.
Sunt înregistrat mai ales următoarele informații: id client, locația geografică, tipul de browser, durata vizitei și paginile accesate.

(5) Urmărire pseudonimizat poștă electronică: Anchetele statistice cuprind de asemenea constatarea dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise și pe ce linkuri se dă clic. Aceste informații pot fi asociate din punct de vedere tehnic destinatarilor individuali ai buletinelor informative, dar o analiză a datelor cu caracter persona este totuși dezactivată, iar informațiile cu privire la destinatarii buletinelor informative sunt evaluate doar în formă pseudonimă și nu pot fi decodificate și asociate persoanelor individuale.

(6) Double Opt In și înregistrarea: Abonarea la buletinul nostru informativ se face printr-o așa-numită procedură de Double Opt In. Adică, utilizatorul primește în urma abonării un e-mail, în care este rugat să confirme abonarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată abona cu adrese de e-mail străine. Abonările la buletinul informativ sunt înregistrate, pentru a putea dovedi procesul de abonare conform cerințelor legale. Acest lucru cuprinde salvarea momentului abonării și al confirmării, precum și adresa IP. De asemenea, sunt înregistrate modificările la datele de utilizator salvate la prestatorul de servicii de expediere.

(7) Reziliere/revocare: Utilizatorul poate rezilia oricând primirea buletinului nostru informativ, adică își poate revoca consimțământul. Utilizatorii pot găsi un link pentru rezilierea buletinului informativ la sfârșitul fiecărui buletin informativ. Dacă utilizatorii au reziliat primirea buletinului informativ, datele cu caracter personal ale utilizatorilor prelucrate pentru expedierea acestuia sunt șterse.

(8) Utilizatorii pot găsi informații suplimentare cu privire la declarația de confidențialitate a Microsoft la https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

(9) Utilizatorii pot găsi informații suplimentare cu privire la utilizarea de module cookie în corelație cu sistemul, la https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies .

4 Sisteme CRM

4.1 Microsoft Dynamics 365

(1) În unele locații Heraeus folosim sistemul CRM „Microsoft Dynamics 365”. Datele sunt prelucrate în centrul de calcul al grupului de firme Heraeus de către Heraeus infosystems GmbH (denumită în continuare „HSY”).

(2) HSY folosește datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnică a solicitărilor și nu le transmite terților.

(3) Folosim sistem în special pentru gestionarea clienților și persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede și mai eficient solicitările utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

4.2 Microsoft Dynamics 365 Cloud

(1) În unele locații Heraeus folosim sistemul CRM „Microsoft Dynamics 365 Cloud” al furnizorului Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA) – denumit în continuare „Microsoft” – ca și serviciu Cloud; adică, datele sunt prelucrate în centre de calcul la Microsoft.

(2) Microsoft folosește datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnică a solicitărilor și nu le transmite terților.

(3) Folosim sistem în special pentru gestionarea clienților și persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede și mai eficient solicitările utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

(4) Utilizatorii pot găsi informații suplimentare cu privire la declarația de confidențialitate a Microsoft la https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

4.3 Salesforce

(1) În unele locații Heraeus folosim sistemul CRM „Salesforce„ al furnizorului Salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Germania) – denumit în continuare „Salesforce” – ca și serviciu Cloud; adică, datele sunt prelucrate în centre de calcul la Salesforce. Salesforce salvează datele cu caracter personal în principal în SUA.

(2) Salesforce folosește datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnică a solicitărilor.

(4) Folosim sistem în special pentru gestionarea clienților și persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede și mai eficient solicitările utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

(5) Utilizatorii pot găsi informații suplimentare cu privire la declarația de confidențialitate a Salesforce la https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

5 Prezența online în rețele sociale

(1) Întreținem prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor sociale, pentru a putea comunica clienții, persoanele interesate și utilizatorii care sunt activi acolo și pentru a putea informa utilizatorii acolo cu privire la serviciile noastre.

(2) Atragem atenția asupra faptului că datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara spațiului Uniunii Europene și al Elveției. Astfel pot apărea riscuri pentru utilizatori, deoarece astfel ar putea fi de ex. îngreunată exercitarea drepturilor utilizatorilor.

(3) În plus, datele utilizatorilor sunt prelucrate, de regulă, în scopuri de marketing și publicitate. Astfel, de ex. din comportamentul utilizatorilor și din interesele utilizatorilor care rezultă din acesta pot fi create profiluri de utilizator. Profilurile de utilizator pot fi folosite, la rândul lor, pentru a plasa de ex. reclame în cadrul și în afara platformelor, care se presupune că corespund intereselor utilizatorilor. În aceste scopuri, de regulă, sunt salvate module cookie pe calculatoarele utilizatorilor, în care se salvează comportamentul la utilizare și interesele utilizatorilor. În afară de aceasta, în profilurile de utilizator pot fi salvate și date independente de dispozitivele folosite de utilizatori (mai ales dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și sunt autentificate pe acestea).

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal al utilizatorilor se face pe baza intereselor noastre legitime asupra unei informări efective a utilizatorilor și a unei comunicări efective cu utilizatorii. Dacă utilizatorilor li se cere de către furnizorii respectivi consimțământul cu privire la prelucrarea datelor (adică exprimarea acordului de ex. prin bifarea unei căsuțe de control sau confirmarea unui buton), temeiul juridic al prelucrării este acordul.

(5) Pentru o reprezentare detaliată a prelucrărilor menționate în această secțiune și a modalităților de opoziție, facem referire la informațiile cu link ale furnizorilor:

(6) De asemenea, în cazul solicitărilor de informații și a exercitării de drepturi ale utilizatorilor atragem atenția asupra faptului să acestea pot fi exercitate cel mai eficient la furnizori. Doar furnizorii au acces la datele utilizatorilor și pot lua direct măsuri corespunzătoare și pot oferi informații. Dacă totuși utilizatorul are nevoie de ajutor, utilizatorii ni se pot adresa nouă.

6 Desfășurarea de webinarii

(1) Un webinar este comparabil cu un seminar față în față și se desfășoară pe internet cu suport pe computer / software.

(2) Heraeus folosește programul software GoToWebinar de la LogMeIn Ireland Limited pentru a procesa webinariile cu clienți (persoană împuternicită de operator). Ca parte a înregistrării în infrastructura LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irlanda), sunt colectate / stocate date cu caracter personal.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor îl constituie articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Prelucrarea datelor de către LogMeIn (în calitate de persoană împuternicită de operator) se bazează pe articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor. Datele sunt prelucrate în cadrul legal permis în Germania, Uniunea Europeană și SUA.

Pentru prelucrarea datelor în SUA a fost stabilit un nivel adecvat de protecție prin acceptarea clauzelor contractuale standard EU. Vă rugăm să rețineți și regulamentul LogMeIn privind protecția datelor: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

(4) Pentru implementarea webinarului legat de comandă, transmitem datele dvs. de înregistrare sau de client către LogMeIn, Inc. În acest scop sunt necesare următoarele date: prenumele, numele de familie, denumirea companiei, codul poștal, adresa de e-mail, numărul de telefon (opțional).

(5) Datele sunt transferate printr-o conexiune SSL criptată.

(6) O conexiune criptată va fi stabilită între dvs. și organizatorul webinarului.

(7) Puteți termina oricând sesiunea prin simpla închidere a ferestrei de browser sau prin ieșirea din program sau aplicație. Atunci când persoana dvs. de contact termină sesiunea, participarea dvs. la sesiune este automat încheiată.

7 Efectuarea sondajelor în rândul clienților cu instrumente de sondare

(1) La intervale de timp regulate și cu diverse ocazii, Heraeus solicită feedback din partea clienților săi. Folosim datele dvs., pentru pe vă contacta în cadrul sondajului. Participarea la sondaje în rândul clienților este întotdeauna voluntară.

(2) Pentru realizarea sondajelor în rândul clienților, Heraeus apelează la următoarele instrumente de sondare (operatori):

  • Software Survey Monkey al furnizorului SurveyMonkey Europe UC (Shelbourne Road, Dublin, Irlanda). Vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile acestora cu privire la protecția datelor, informații suplimentare în acest sens găsiți la următorul link: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/
  • Dynamics Customer Voice" al furnizorului Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA) - denumit în continuare "Microsoft" - ca serviciu cloud.
    Utilizatorii pot găsi informații suplimentare privind protecția datelor în declarația Microsoft privind protecția datelor la https://privacy.microsoft.com/ro-ro/privacystatement .

La prelucrarea sondajului pot fi colectate / stocate datele cu caracter personal.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Pentru prelucrarea datelor de către furnizorul de instrumente de sondaj externe, au fost încheiate contracte adecvate pentru prelucrarea comandată în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor sau cu clauzele contractuale standard ale UE, astfel cum sunt modificate periodic, cu condiția ca prelucrarea să aibă loc în afara UE, a Spațiului Economic European sau a țărilor care oferă un nivel adecvat de securitate.

(4) Pentru realizarea sondajului, în cele mai multe cazuri, creăm un ID pentru chestionatul dvs., prin care putem asocia răspunsurile dvs. unei anumite procedură și, de cele mai multe ori, persoanei dvs. Furnizorului instrumentului de sondare nu îi transmitem datele dvs. cu caracter personal. Dacă invitația la sondaj se face deja prin intermediul programului software al furnizorului, transmitem în prealabil datele dvs. de contact profesional furnizorului: Prenume, nume, denumirea firmei, adresa de e-mail.

(5) De asemenea, în cadrul sondajului pot fi determinate date cu caracter personal, de ex. interesul dvs. cu privire la produse, evaluarea experienței dvs. cu Heraeus sau chiar și numărul dvs. de telefon pentru întrebări ulterioare. Răspunsurile dvs. sunt folosite pentru îmbunătățirea continuă a ofertei noastre – dacă este cazul, chiar în colaborare cu dvs. În cursul acestora vom apela la dvs., dacă există o ocazie în acest sens, de exemplu pentru că ați exprimat o dorință, o propunere sau o așteptare. Dacă în cadrul sondajului participați la un concurs în cadrul căruia acordăm noi premii, vom folosi datele dvs., dacă este cazul, pentru a vă contacta în cadrul concursului, pentru a vă informa cu privire la un eventual câștig și pentru a stabili cu dvs. procedura ulterioară.

(6) Pentru sondaj se realizează o conexiune criptată între dvs. și instrumentul de sondare.

(7) Dacă doriți ca răspunsurile dvs. să fie șterse după începerea sondajului sau chiar după ce le-ați trimis, ne puteți informa în orice moment - de exemplu, ca răspuns la invitația dvs. la sondaj. Vom șterge imediat răspunsurile dumneavoastră din instrumentul de sondaj și - cu condiția ca acestea să fi fost transmise și să nu existe cerințe legale contrare - din sistemele noastre. Indiferent de acest lucru, datele dvs. vor fi șterse cel târziu în conformitate cu perioadele legale de ștergere stocate în sistemele noastre.

8 Modificări ale declarației de confidențialitate

(1) Ne rezervăm dreptul de a modifica declarația de confidențialitate, pentru a o adapta la situații juridice modificate, sau în caz de modificări ale serviciului, precum și prelucrării datelor. Acest lucru este valabil însă numai cu privire la declarații referitoare la prelucrarea datelor.

(2) Dacă este necesar consimțământul utilizatorilor sau dacă părți componente ale declarației de confidențialitate conțin reglementări ale relației contractuale cu utilizatorii, modificările se fac numai cu acord utilizatorilor.

(3) Utilizatorii sunt rugați să se informeze periodic cu privire la conținutul declarației de confidențialitate.

Versiunea: 18.03.2022