Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan, Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd. Shenzhen Office

Add: Building E06 Longxiang Villa, No. 56 Fuhai Avenue

Fuyong, Baoan District

Shenzhen

Контакты

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd. Shenzhen Office

Heraeus Zhaoyuan, Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd. Shenzhen Office

Add: Building E06 Longxiang Villa, No. 56 Fuhai Avenue

Fuyong, Baoan District

Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd.

Heraeus Zhaoyuan City, Shandong Province, China

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co. Ltd.

No. 9 South Ankang Road

Zhaoyuan City / Shandong Province

Mr. Wang Qiang

Contact for Bonding Wires

Heraeus Zhaoyuan, Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd. Shenzhen Office

Add: Building E06 Longxiang Villa, No. 56 Fuhai Avenue

Fuyong, Baoan District

Shenzhen

Mr. Wang Yongxing

Contact for Assembly Materials

Heraeus Zhaoyuan, Shenzhen

Heraeus Zhaoyuan Precious Metal Materials Co., Ltd. Shenzhen Office

Add: Building E06 Longxiang Villa, No. 56 Fuhai Avenue

Fuyong, Baoan District

Shenzhen

Наверх