Katot Voltaj İndirgeme Kontrolü

Birincil alüminyum üretimi için elektroliz sırasında katot çapındaki voltaj indirgemesinin ölçülmesi, grafit katot bloklarının durumunun ölçülmesi için bilinen bir kontrol prosedürüdür.

Katot voltaj indirgemesinin ölçülmesi, operasyon sırasında katodun durumuna ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu parametrenin doğru ölçülmesi, işletim voltajının optimize edilmesine ve sürecin normal işleyişinden sapmaların, örneğin, katot bloklarındaki damarların aşırı yükselmesinin ve çamur oluşumunun sürekli olarak izlenmesinin düzenlenmesine olanak sağlar. Katot voltaj indirgemesinin kontrol edilmesiyle, çeşitli operasyonel katot blok tiplerinin davranışı karşılaştırılabilir.

Bugüne kadar, bu parametrenin saptanmasına yönelik herhangi bir birleşik yöntem mevcut değildi ve her izabe ocağı kendi ölçüm teknolojisini kullanmaktaydı. Genellikle, yunağın dibine voltmetreye bağlı olan bir çelik çubuk daldırılırdı. Voltmetrenin ikinci terminali, beslenme çubuğu hücresine bağlıydı. Bu yöntemin uygulanması çok zordur ve kriyolitin çelik çubuk üzerinde donması ve erimiş alüminyumla temas ettiğinde erimesi nedeniyle oluşan kararsızlığa bağlı olarak hassasiyeti düşüktür ve tekrarlanabilirliği zayıftır.

Heraeus Electro-Nite, yukarıda belirtilen dezavantajların ortadan kaldırılması için kriyolit yunağının sıcaklığının ve katot voltajının düşmesinin ölçülmesine yönelik olarak C-V-Therm™ adı verilen birleşik sondayı geliştirmiştir. Bu sonda, bir Pt-PtRh ısıl çift ile ısıl çift terminallerinden birine bağlı olan harici bir ince molibden tel elektrot içermektedir. Bir molibden tel, sıvı alüminyum ile elektrik kontağı oluşturur ve bu da önemli ölçüde voltaj indirgemesi bulunmayan katot ile elektrik kontağına neden olur. Molibden telin akümülasyon kapasitesi oldukça düşük olduğundan, üzerinde donan kriyolit miktarı çok azdır ve bu da erimiş alüminyum ile temas anında hızla erir.

Sensör: C-V-Therm™

Digilance Alüminyum
C-V-Therm