Numune Alma

Numune Alıcılar

Bakır arındırma ve döküm süreçlerinde anında analitik için kullanılan numune alıcılar, kimya laboratuvarında analiz edilmesi için eriyikten güvenilir bir kimyasal test numunesi alınmasının gerekli olduğu durumlarda tercih edilen seçenektir. Bu yöntem, kaşıkla numune alma ve aşağı akış numune hazırlama yöntemlerine kıyasla daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Optik emisyon analiz cihazları (spektrometreler) için SaF (Dökümhane için Numune Alıcı) bakır numuneleri, çapak içermez. Yanma analiz cihazı için içi boş iğne tüplerimiz, iyi katı dolum özellikleri sergilemektedir.

Numune alıcılar:

a) spektrometre: SaF (Dökümhane için Numune Alıcı)

b) yanma analiz cihazı: VPT, QSVPT