Termal Analiz

Soğumakta ve katılaşmakta olan bir demir numunesinin sıcaklığının takip ve analiz edilmesine Termal Analiz adı verilmektedir. Bir kap içerisindeki soğumakta olan demir numunesinin tam sıvılaşma ve tam katılaşma sıcaklığı düzlemleri, karbon eşdeğerinin, karbonun ve silisyumun hesaplanmasına olanak sağlar. Demir dökümünün fiziksel niteliklerinin hesaplanması için ölçüm aygıtlarımızdaki ilgili formüller kullanılabilir.

QuiK-Cup (QuiK kısaltması, Kuvars ile yalıtılmış K tipi ısıl çifti ifade etmektedir) kapları serimiz; besleme kanalı, fırın ya da döküm haznesi aracılığıyla kupol ocağından alınan çeşitli alaşımlı, alaşımlanmamış, katılaşan gri ya da beyaz dökme demir tipleri için tasarlanmıştır.

Sensör: QuiK-Cup®

Ölçüm aygıtı: QuiK-Lab® E, Sensor Lab Foundry

Yazılım: MeltControl Foundry

QuiK-Lab E ve QuiK-Cup
Sensor-Lab Foundry
QUBE K ve kablosuz kap standı
MeltControl Foundry