Oksijen Etkinliği Kontrolü

Oksijen etkinliğinin çelik üretimi süreci boyunca izlenmesi, üretim kontrolü ve nihai dökülmüş ürün kalitesi açısından asli önem taşımaktadır. Değiştirilebilir oksijen sensörlerimiz, sıcak metalin desülfürizasyonundan fırından döküm almaya, pota arıtmadan sürekli döküme kadar alanlarda geniş bir yoğunlaşma aralığındaki eriyik oksijen etkinliğini a(O) 10 saniyeden kısa süre içerisinde ölçer. Birincil ve ikincil çelik üretiminde Sıcak Metalin, karbonun ve alüminyumun içerdiği S ve Si ile bağıntılar, ölçüm aygıtlarımızın formüllerinde uygulanmıştır. İsteğe bağlı olarak, elde taşınabilir ve otomatik ölçüm üfleme boruları kablosuz olarak, ölçüm kablosu kullanılmaksızın işletilebilir.

Sensörler: Celox®, Celox Hot Metal, HY-OP, ZIRCOMEX

Ölçüm aygıtları: Celox-Lab® E, iM² Sensor Lab®

Celox-Lab E
iM² Sensor Lab
QUBE O