Daldırma Borusu ve Düşürmeli Sensörler

Daldırma Borusu

Düşürmeli Sensörler

Düşürmeli sensörler, bir seçenek olarak ve daldırma borusu montajının yapısal kısıtlamalar nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda, otomatik bazik oksijen fırını kontrolü için alternatif bir araçtır. QuiK-Tap sensörü, bir otomatik yükleme ve servis aygıtından serbest bırakılır ve ardından bazik oksijen fırını çıkış gazı oluğuna gönderilir, takip eden kanallardan geçerek iç kaba ulaşır ve burada ölçümü gerçekleştirir. Sadece sıcaklık, oksijen/sıcaklık kombine ve karbon/sıcaklık sensörü versiyonları mevcuttur.

Sensör: QuiK-Tap

Daldırma borusu sondaları

Bazik oksijen fırını kontrolü için özel olarak üretilen daldırma borusu sondaları serisi; sıcaklık, termal analiz aracılığıyla karbon, oksijen etkinliği ve katı kimyasal numune alma gibi tek sensör içerisinde farklı ölçüm yöntemi kombinasyonlarından yararlanır. Daldırma borusu teknolojisi kullanılarak termal ve metalbilimsel modellerin güncellenmesi, hızlı döküm kararlarının alınmasına ve buna bağlı olarak dökümden döküme sürelerinin kısalması ile bununla bağlantılı olarak birincil çelik üretimi verimliliğinin artırılmasına olanak sağlamaktadır.

Sensör: Multi-Lance®