Dökümhane verimliliğinin ve takip edilebilirliğin geliştirilmesi

Sisteme Genel Bakış

  • Özlü tel makineleri kullanılarak tam otomatik süreç kontrolü
  • Pota ve dökümlü fırın süreci için uygundur
  • Döküm nitelikleri açısından yüksek hassasiyet
  • Kararlı metalbilim sayesinde güçlü dökümler
  • Yüksek üretim hacmi için tek adım yöntemi
  • Düşük işletim maliyetleri
  • Her bakımdan metalbilimsel destek
  • Tüm süreç verileri çevrimiçidir ve tüm dökümhane çapında görüntülenebilir
  • Laboratuvar verilerinin işlenmesine ve görüntü analizine yönelik modüller tek paket içinde mevcuttur