LU ST 26 COPPER H

  • Application Area: ceramic
  • Substrate Type: porcelain, tiles
  • Product Group: luster liquid
  • Type of Application: brush
  • Metal Colour Shade: copper
  • Major Characteristics: Copper luster for brush application and spraying. Reasonable scratch resistance.

Çözüm için bizimle görüşün

Konuyu uzmanlar ile görüş ve uygulama için en iyi çözüme ulaş