Persbericht

30.10.2018
Uitspraak van de rechter: verkoop van bepaalde botcementen door de firma Zimmer Biomet bvba in België verboden

Op grond van een uitspraak van het Hof van Beroep Bergen (België) d.d. 1 oktober 2018, is het de firma Zimmer Biomet BVBA in België verboden om bepaalde botcementen te importeren, aan te bieden en te verkopen.

De uitspraak heeft nog geen kracht van gewijsde, maar het uitgesproken verbod geldt vanaf 27. november 2018. Het verbod geldt voor de botcementen Refobacin® Bone Cement R, Biomet Bone Cement R, Refobacin® Plus Bone Cement, Biomet Plus Bone Cement, Refobacin® Revision, Biomet Bone Cement V en Refobacin® Bone Cement LV daar deze botcementen met behulp van de bedrijsgeheimen van Heraeus werden ontworpen en vervaardigd. Het verbod heeft eveneens gevolgen voor de gesloten systemen Optipac Refobacin® Bone Cement R, Optipac Refobacin® Plus Bone Cement en Optipac Refobacin® Revision.

Zoals op grond van de uitspraak van het Hof van Beroep Frankfurt am Main (Duitsland) in het jaar 2014 reeds is komen vast te staan, een uitspraak die in 2016 werd bevestigd door het Duitse Hooggerechtshof, heeft nu ook het Hof van Beroep Bergen voor de Belgische markt de uitspraak onderbouwd met het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen van Heraeus bij de door Biomet ontwikkelde en geproduceerde botcementen. In de uitspraak van het Hof van Beroep Bergen is er bovendien sprake van schending van de bedrijfsgeheimen van Heraeus bij het verkrijgen van de vergunning voor het in de handel brengen.

De achtergrond van het geschil is een vroegere samenwerking, waarbij ZimmerBiomet (destijds alleen Biomet genoemd) het door Heraeus gemaakte botcement Refobacin® Palacos verkocht.

Heraeus Medical is een toonaangevend bedrijf op het gebied van botcementen en biomaterialen voor chirurgische orthopedie en trauma. Daarmee levert het bedrijf een beslissende bijdrage bij de ondersteuning van de chirurg en het OK-team en ter verbetering van de operatieresultaten. Op het gebied van biomaterialen richt Heraeus Medical zich op producten voor toepassing in de bot- en gewrichtschirurgie. Het kernproduct PALACOS® geldt als de gouden standaard op het gebied van botcementen en heeft zijn nut bij klinische toepassing al meer dan vijf decennia lang bewezen. PALACOS® R+G was meer dan 45 jaar geleden het eerste botcement binnen de gewrichtsvervanging waarbij ter infectieprofylaxe een antibioticum werd toegepast.

Het technologieconcern Heraeus, gevestigd in het Duitse Hanau, is een wereldwijd toonaangevend portfoliobedrijf dat in familiebezit is. De wortels van het in 1851 opgerichte bedrijf gaan terug tot een sinds 1660 door de familie gerunde apotheek. Heraeus bundelt de dag van vandaag tal van commerciële activiteiten op het gebied van milieu, energie, elektronica, gezondheid, mobiliteit en industriële toepassingen.
In het boekjaar 2017 behaalde Heraeus een omzet van in totaal 21,8 miljard €. Het bedrijf staat vermeld in de FORTUNE Global 500, heeft ongeveer 13.000 medewerkers in dienst in 40 landen en heeft een toonaangevende positie op de wereldwijde afzetmarkten. Heraeus behoort tot de top 10 van familiebedrijven in Duitsland.
Met vakkundigheid, uitmuntendheid, een innovatieve instelling en commercieel gericht leiderschap streven wij naar continue verbetering van onze productiviteit. Voor onze klanten creëren wij hoogwaardige oplossingen, op basis van unieke materiaalconcepten en technologisch leiderschap, om zo de concurrentiepositie van onze klanten op de lange termijn te versterken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Marc Zaaijer
Manager Benelux
Heraeus Medical
Heraeus Nederland BV

Mobiele telefoon 02 252 5923