Pressmeddelande

14.06.2019
Domstolsbeslut förbjuder Zimmer Biomet Norge AS från att distribuera bencement i Norge

Ett avgörande från tingsrätten i Asker och Bærum i Norge förbjuder Zimmer Biomet att tillverka, importera, marknadsföra och distribuera nedan bencement i Norge. Heraeus Medical tilldöms också ersättning från Zimmer Biomet. Beslutet är verkställbart trots att Zimmer Biomet har överklagat beslutet.

Berörd bencement är Refobacin® Bone Cement R, Biomet Bone Cement R, Refobacin® Plus Bone Cement, Biomet Plus Bone Cement, Refobacin® Revision, Biomet Bone Cement V och Refobacin® Bone Cement LV. De slutna systemen Optipac Refobacin®Bone Cement R, Optipac Refobacin®Plus Bone Cement samt Optipac Refobacin® Revision berörs också.

I oktober förra året förbjöd även den högre regionala domstolen i Mons, Belgien, import, utbjudande och distribution av denna bencement i Belgien.

Bakgrunden till tvisten är ett tidigare samarbete i vilket ZimmerBiomet (som då hette Biomet) marknadsförde bencementet Refobacin® Palacos som tillverkas av Heraeus.

Ytterligare detaljer om en relaterad talan som Heraeus väckt mot Biomet i Tyskland i december 2008 och om rättegången offentliggjordes av Biomet på SEC:s (U.S. Securities and Exchange Commission) hemsida den 20 augusti 2014. Publiceringen innefattar följande information:

Gå till originaltexten: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/351346/000140236614000016/bmet-5312014.htm#sE2DA6F7800557FA6DF26990B66BC512B

Heraeus Medical är en ledare på området bencement och biomaterial för kirurgisk ortopedi och traumakirurgi. Detta gör det möjligt för företaget bidra till att stödja kirurger och kirurgiska team och att förbättra operationsresultat. Inom biomaterialområdet fokuserar Heraeus Medical på produkter för ben- och ledkirurgi. Kärnprodukten PALACOS® anses vara ”the Gold standard” bland bencement och är beprövat genom 60 års klinisk användning. Det första bencementet med antibiotikum för infektionsprofylax i endoprostetik utvecklades för över 45 år sedan med PALACOS® R+G.

Heraeus Medical är en ledare på området bencement och biomaterial för kirurgisk ortopedi och traumakirurgi. Detta gör det möjligt för företaget bidra till att stödja kirurger och kirurgiska team och att förbättra operationsresultat. Inom biomaterialområdet fokuserar Heraeus Medical på produkter för ben- och ledkirurgi. Kärnprodukten PALACOS® anses vara ”the Gold standard” bland bencement och är beprövat genom 60 års klinisk användning. Det första bencementet med antibiotikum för infektionsprofylax i endoprostetik utvecklades för över 45 år sedan med PALACOS® R+G.

Heraeus är en globalt ledande teknologikoncern med huvudkontor i Hanau, Tyskland. Företaget som grundades år 1851 är ett familjeägt portföljbolag som har sitt urspung i ett apotek som öppnades av familjen år 1660. Idag kombinerar Heraeus verksamhet inom områdena miljö, energi, elektronik, hälsa, mobilitet och industri. Under budgetåret 2017 genererade Heraeus intäkter på 21,8 miljarder euro. Med cirka 13 000 anställda i 40 länder innehar det FORTUNE Global 500-noterade bolaget en ledande position på sina globala marknader. Heraeus är ett av de 10 största familjeägda företagen i Tyskland. Med teknisk expertis, ett engagemang för spetskompetens, ett fokus på innovation och entreprenöriellt ledarskap, arbetar vi ständigt med att förbättra vår prestation. Vi skapar högkvalitativa lösningar för våra kunder och stärker deras långsiktiga konkurrenskraft genom att kombinera unik materialkompetens med ledarskap inom teknik.

För ytterligare information vänd er till:

Ingemar Martinez Kardeskog
Nordic Country Manager
Heraeus Medical AB
Mobile + 46 70 623 72 70
Mail: ingemar.kardeskog@heraeus.com