Alüminyum üretimi sürecinizin optimize edilmesi

Today's aluminium is produced via two main methods:, primary aluminium production from ore or recycling aluminium from processing scrap and used aluminium products.
To fulfil the need of the customer, Heraeus Electro-Nite offers solutions specific for the Primary Aluminium process.

The process of an integrated primary aluminium production consists of bauxite mining, alumina production and reduction of alumina into liquid aluminium via electrolysis.

Find out which solutions are applicable for your process and how they can help you to optimize your Primary Aluminium process.

Challenges on the electrolytic reduction process

The electrolytic reduction is the final step in the primary aluminium production process. This step takes place in the reduction plants or smelters.

Products:

Burada, Hall-Héroult süreci kullanılarak aluminadan saf alüminyum özütleme gerçekleştirilir. Alumina, yaklaşık 950 Santigrat derece sıcaklıkta çalışan bir erimiş kriyolit yunağı ile elektroliz hücrelerine dökülür. Yüksek yoğunluktaki bir elektrik akımı altında alüminyum ile oksijen atomlarının birbirinden ayrılması sağlanır ve bunun sonucunda, sıvı alüminyum elektroliz hücresinin dibine çöker.

Düşük maliyetli bir indirgeme işlemi için kararlı hücre operasyonu asli önem taşır.

Çözümlerimizi kullanarak indirgeme sürecini daha düşük maliyetli bir biçimde yürütebilirsiniz:

  • Çevrimiçi yunak analizi aracılığıyla malzemenin ve termal dengenin kontrol edilmesi
  • Katot voltaj düşüşü kontrolü aracılığıyla katot durumunun izlenmesi