Feragatname

Kendi web sayfasına herhangi bir bilgi aktarmadan önce Heraeus içeriğini dikkatli şekilde değerlendirmek ve güncellemek için makul derecede çaba sarf eder. Ancak, Heraeus, Heraeus’un web sayfasında verilen bilgilerin ne her zaman güncellenmiş, aktüel, kesin veya tam olduğunu, ne de bu tip bilgilerin herhangi bir üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarından veya telif hakkından muaf olduğunu garanti eder. Bu web sayfasında sağlanan herhangi bir bilginin kullanılması veya kullanılmamasından kaynaklanan, veya bunun üzerine sağlanan uygunsuz veya eksik bilginin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için bir Heraeus yükümlülüğü, eğer kasti amaç veya ağır ihmal yapılmamışsa, işbu vesile ile hariç tutulur.

Heraeus’un web sayfasındaki tüm teklifler bağlayıcı değildir ve yükümlülüğü yoktur.

Heraeus’un web sayfasındaki bilgiler teknik özellikler veya ürünlerin teknik özellikleriyle ilgili genel açıklamalar içerebilir. Eğer Heraeus’un bir web sayfası kullanıcısı ile bu web sayfasında açıklanan veya tarif edilen ürünlerle ilgili bir sözleşme oluşturulacaksa, sadece kullanıcı ve Heraeus’un şirket şubesi arasında anlaşması sağlanmış teknik özellikler bu tip sözleşmede bağlayıcı olacaktır.

Virüslere karşı kendi web sayfasını korumak için sürekli olarak çaba göstermesine rağmen Heraeus web sayfasının tamamen virüssüz olduğunu garanti edemez. Bu nedenle, kullanıcıların uygun güvenlik önlemlerini kendilerinin almaları tavsiye edilir.

Heraeus işbu vesile ile web sayfasını herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Dış Referanslar ve Bağlantılar

Dış sağlayıcılar tarafından içerik için sağlanan referanslar veya bağlantılar (“links”) Heraeus’un kendi web sayfasındaki içerikten ayrıştırılmalıdır. Bir dış web sayfasına bir bağlantı gömerek (“hyperlinks”), Heraeus bu tip bir dış web sayfasını veya içeriğini kendininmiş gibi benimsemez. Dış web sayfaları tarafından gerçekleştirilen herhangi bir ihlalin Heraeus’un farkına varması durumunda, Heraeus o bağlantıyı hemen silecektir. Heraeus bu tip dış web sayfasının veya içeriğinin mevcudiyeti ile ilgili herhangi bir sorumluluğu üstlenmez. Heraeus’un, dış referanslar ve bağlantılar dikkate alındığında yükümlülüğüyle ilgili olarak, yukarıdaki “Feragatname” bölümü altındaki hükümler gereğince uygulanır.

Telif Hakkı, Fikri Mülkiyet Hakları

Ticari marka hakkı, telif hakkı veya başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ile korunan, Heraeus’un web sayfasında yayınlanmış tüm bilgiler, veri ve diğer içerikler (resimsel, grafik ve fotoğrafik çalışmalar dahil) de ayrıca, özellikle korunmak için işaretlenmemiş bile olsa ilgili hak sahibi için kanunlar tarafından korunur. Çoğaltılmış olabilecdek “Press” (Bas) bağlantısı altında sağlanan iletişim adresi ve tüm bilgiler hariç, Heraeus’un web sayfasında yayınlanmış bilgiler, Heraeus tarafından yazılı muvafakat verilmeden önce kopyalanmamalı, dağıtılmamalı, değiştirilmemeli, herhangi bir üçüncü şahısa iletilmemeli veya başka türlü kullanılmamalıdır.

Hukuki Sonuç

Yükümlülük Feragatnamesi Heraeus’un web sayfasının bir parçasıdır. Bu Feragatnamedeki herhangi bir terim veya ifadenin yürürlükte yasaya uyumsuzluğu halinde, bu tip terim veya ifadeler bu Feragatnamenin geriye kalan kısmından ayrılabilir, ve geriye kalan kısım yürülükte olmaya uygulanmaya devam edebilir.