Direkt Baskı

Dekor ürüne doğrudan baskı ile uygulanır.

Direct Printing

Parlak değerli metal bileşikleri flux malzemelerini adhesiv ajan ve reçineyi film biçimlendirici olarak kullanan organik bileşikleri içeren değerli metal preparasyonlarıdır. Cam gibi parlak yüzeyler oluştururlar.

Heraeus Düşük Sıcaklık Altını (HLTG™) / Direkt Baskı uygulaması

Cam için Parlak Değerli Metal dekor ürünleri / Direkt Baskı uygulaması

Seramik için Parlak Değerli Metal dekor ürünleri / Direkt Baskı ve Çıkartma uygulamaları

Bu bileşikler ipek mat yüzeyli dekorlar oluşturur. İpek mat bileşikleri flux malzemelerini adhesiv ajan ve reçineyi film biçimlendirici olarak kullanan organik bileşikleri içeren değerli metal preparasyonlarıdır. Ek olarak ipek mat etkisini yaratmak için

Cam için İpek Mat Değerli Metal dekor ürünleri / Direkt Baskı ve Çıkartma uygulamaları

Porselen,Bone China ve Seramik yüzeyler için İpek Mat Değerli Metal dekor ürünleri/ Direkt Baskı ve Çıkartma uygulamaları

Burnish bileşikler özellikle yüksek kaliteli ve dayanıklıdır. Fırınlamadan sonra mat olan yüzeyleri ciladan sonra parlar. Adhesiv ajanlar ve reçine ile birlikte değerli metal preparasyonları da içerirler.

Cam için Parlatmalı Değerli Metal dekor ürünleri / Direkt Baskı ve Çıkartma uygulamaları

Porselen,Bone China ve Seramik yüzeyler için Parlatmalı Değerli Metal dekor ürünleri/ Direkt Baskı uygulamaları

Yüksek sıcaklıklı bileşikler özellikle güçlü ve dayanıklı bileşiklerdir ve 1000 derece ile 1250 derecede fırınlanırlar. Dolayısıyla yüksek dereceli bileşikler sadece porselen gibi yüksek ısıya dayanıklı yüzeyler için uygundur.

Porselen için Yüksek sıcaklık-Sıriçi Değerli metal dekor ürünleri /Direkt Baskı ve Çıkartma uygulaması

Luster metalik bir yansıması olan çok parlak dekorlar oluşturur. Mermer veya başka etkide dekorlar yaratmakta kullanılırlar.

Cam,Porselen,Bone China ve Seramik yüzeyler için lüster ürünleri/ Direkt Baskı ve Çıkartma uygulamaları