Declarație de confidențialitate

1 Prevederi generale

1.1 Scop și responsabilitate

(1) Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă informa despre natura, obiectul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal pe site-ul nostru de internet și site-uri, funcționalități și conținut asociate (în continuare împreună: „site web”). Politica de confidențialitate se aplică indiferent de domeniile, sistemele, platformele și dispozitivele (de ex. desktop sau mobil) pe care site-ul web este pus la dispoziție.

(2) Furnizorul site-ului web și responsabilul legal pentru acesta conform legilor privind protecția datelor este Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Germania (în continuare: „furnizor”, „noi” sau „nouă”). Pentru mai multe detalii privind modalitățile de a ne contacta, consultați secțiunea  informații legale pe site-ul nostru web.

(3) Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail:  dataprotection@heraeus.com sau prin poștă:

Responsabilul cu protecția datelor

c/o Heraeus Business Solutions GmbH

Heraeusstr. 12-14

63450 Hanau.

(4) Termenul „utilizator” include toți clienții și angajații acestora, precum și vizitatorii site-ului nostru web.

(5) Produsele și serviciile Heraeus sunt destinate exclusiv firmelor. Site-urile web ale Heraeus, inclusiv publicitatea și formularele comerciale de contact pe site-urile web Heraeus, nu vizează copiii și adolescenții (persoanele cu vârsta sub 18 ani). Persoanele sub 18 ani nu sunt autorizate să completeze și să trimită aceste formulare de contact către Heraeus. Cu excepția celor menționate mai jos, acesta nu colectează cu bună știință informații personale de la persoane sub 18 ani. Heraeus va solicita date persoanelor sub 18 ani numai dacă aceste persoane aplică pentru un loc de muncă, o ucenicie sau un stagiu pentru studenți la Heraeus într-un portal de aplicare Heraeus care este configurat separat pentru aceste persoane. Datele solicitate sunt utilizate exclusiv în scopul procesului de aplicare. Ele nu vor fi folosite în niciun alt scop și vor fi șterse după finalizarea procedurii de aplicare conform cerințelor prevăzute în legislația privind protecția datelor.

1.2 Temeiul juridic

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe baza următorului temei juridic:

a) Consimțământ conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Consimțământul este o declarație de intenție, dată în mod liber cu o anumită ocazie, într-o manieră informată și neambiguă, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ neechivoc, în care persoanele vizate arată clar că își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

b) Necesitatea executării unui contract sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b) RGPD, adică datele sunt necesare pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de utilizatori sau avem nevoie de date pentru a pregăti un contract cu utilizatorii.

c) Prelucrare pentru respectarea unei obligații legale în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (c) RGPD, adică prelucrarea datelor este necesară pe baza unei legi sau a unei alte cerințe.

d) Prelucrare pentru a proteja interesele legitime în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD, adică prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți, cu condiția ca interesele să nu prevaleze asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale utilizatorilor care solicită protecția datelor cu caracter personal.

1.3 Drepturile persoanelor vizate

Vă puteți exercita oricând drepturile în calitate de persoană vizată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, folosind datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor prezentate mai sus. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi.

(1) Dreptul de a retrage consimțământul: Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ oricând pentru viitor, în conformitate cu art. 7 RGPD.

(2) Dreptul la informare: În conformitate cu art. 15 RGPD, puteți solicita confirmarea dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate. Dacă acesta este cazul, utilizatorii au dreptul la informare cu privire la date în mod gratuit.

(3) Dreptul la rectificare: Dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în timp ce ele sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita ca aceste date să fie rectificate imediat, în conformitate cu art. 16 RGPD.

(4) Dreptul la ștergere: Dacă v-ați retras consimțământul, v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare), datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul inițial al prelucrării, există o obligație legală corespunzătoare sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 RGPD.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării: În conformitate cu prevederile art. 18 RGPD, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor: În conformitate cu art. 20 RGPD, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

(7) Dreptul de opoziție: Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre, vă puteți opune prelucrării în orice moment în conformitate cu art. 21 RGPD.

(8) Dreptul de a depune o plângere: În conformitate cu art. 77 RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere competente.

1.4 Ștergerea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt șterse de îndată ce scopul pentru care au fost colectate a încetat să mai existe și nu există alte obligații legale sau contractuale de a le păstra.

1.5 Măsuri de securitate

Sunt instituite măsuri de securitate organizatorice și tehnice de ultimă generație pentru a asigura conformitatea cu prevederile legale aplicabile și pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii și accesului neautorizat.

1.6 Transferul de date către terți și furnizori terți

(1) Heraeus transferă datele către terți exclusiv în conformitate cu prevederile legale. Transferăm datele utilizatorului către terți numai dacă este necesar (de exemplu, în scopuri contabile) sau în alte scopuri necesare pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de utilizatori sau cerințele legale.

(2) În cazul în care folosim subcontractanți pentru a ne furniza serviciile, vom lua măsurile de precauție legale corespunzătoare și măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) Dacă, în limitele acestei politici de confidențialitate, folosim conținut, instrumente sau resurse ale altor furnizori (denumiți în continuare „furnizori terți”) al căror sediu social este într-o țară terță, trebuie presupus că datele sunt transferate către astfel de țări terțe.

(4) Țările terțe sunt țări în care RGPD nu se aplică direct, adică, în principiu, toate țările din afara UE sau a Spațiului Economic European. Datele pot fi transferate către țări terțe numai dacă este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă utilizatorii și-au dat consimțământul sau dacă transferul acestor date este permis de lege.

1.7 Obligația de a furniza date cu caracter personal

Nu condiționăm încheierea contractelor cu noi de faptul că ne furnizați în prealabil date cu caracter personal. În principiu, nu există nicio obligație legală sau contractuală pentru dumneavoastră, în calitate de client, de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal; cu toate acestea, este posibil să putem furniza anumite oferte doar în mod limitat sau deloc dacă nu furnizați datele necesare pentru aceasta. Dacă acesta este cazul, în mod excepțional, cu privire la produsele pe care le oferim, prezentate mai jos, veți fi informat separat despre acest lucru.

1.8 Proces decizional automatizat

Nu intenționăm să folosim datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pentru niciun proces decizional automat (inclusiv crearea de profiluri).

2 Prelucrarea datelor în detaliu

2.1 Colectarea datelor de acces

(1) La accesarea site-ului nostru web, informațiile ne sunt transmise automat din browserul dumneavoastră; ele includ numele site-ului web și fișierele care sunt accesate, data și ora la care sunt accesate, cantitatea de date transmise, rapoarte despre accesul cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, adresa URL „referrer” (pagina pe care ați vizitat-o înainte de a vizita site-ul nostru web), adresa dumneavoastră IP și furnizorul solicitant.

(2) Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus este necesară din punct de vedere tehnic pentru a vă oferi site-ul nostru web ca serviciu și se desfășoară pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD legate de funcționarea site-ului nostru web și pentru a asigura protecția securității prelucrării (de exemplu, pentru a preveni și a identifica atacurile cibernetice).

(3) Colectarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în fișiere jurnal este necesară pentru furnizarea site-ului web. Din acest motiv, nu puteți solicita ștergerea sau rectificarea acestor date sau să vă opuneți prelucrării acestora.

2.2 Când ne contactați

(1) Când ne contactați (prin formularul de contact sau e-mail), cererea, inclusiv toate datele cu caracter personal rezultate (numele, cererea, date de contact) va fi stocată și prelucrată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră.

(2) Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 alin. (1) lit. (b) RGPD dacă solicitarea este legată de îndeplinirea unei comenzi sau este necesară pentru efectuarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim legat de procesarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD), după caz.

(3) Informațiile dumneavoastră pot fi stocate în sistemele noastre de gestionare a relațiilor cu clienții („sisteme CRM”). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în continuare este pregătirea unei tranzacții comerciale (în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (f) RGPD).

2.3 Utilizarea fișierelor cookie

(1) Folosim cookie-uri neesențiale numai dacă v-ați dat consimțământul expres (opt-in) în conformitate cu art. 25 din legea germană privind protecția datelor în telecomunicații și telemedia (TTDSG). În plus, dacă nu doriți să aveți cookie-uri stocate pe computerul dumneavoastră, puteți dezactiva opțiunea corespunzătoare din setările sistemului dumneavoastră din browser. Cookie-urile stocate pot fi șterse și din setările de sistem ale browserului. Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitățile acestui site web.

(2) Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor necesare pentru funcționalitatea tehnică a platformei online este art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD. Interesul nostru legitim este funcționarea site-ului nostru într-un mod orientat spre utilizator și eficient din punct de vedere economic.

(3) Dacă v-ați dat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor sau pentru accesarea informațiilor de pe dispozitivul final al dumneavoastră, ambele activități se desfășoară în baza art. 25 alin. (1) TTDSG.

(4) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor stocate în cookie-uri pentru măsurile de marketing online descrise mai jos este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD.

2.4 Gestionarea consimțământului la cookie-uri

(1) Folosim instrumentul de gestionare a consimțământului la cookie-uri oferit de Cookiebot, o companie înregistrată sub numele comercial Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca. Cookiebot folosește cookie-uri necesare din punct de vedere tehnologic (cookiebot cookie) în scopul gestionării consimțământului utilizatorului pentru a salva consimțământul utilizatorului la utilizarea fișierului cookie. Cookiebot nu prelucrează nicio dată cu caracter personal.

(2) Cookie-ul stocat conține doar informații despre consimțământul dumneavoastră, care a fost acordat sau refuzat la accesarea site-ului web. Dacă ulterior doriți să retrageți acest consimțământ, puteți pur și simplu să ștergeți cookie-ul din browser. Dacă accesați din nou site-ul web, site-ul web vă va cere să vă dați acordul la cookie din nou.

(3) Obținem consimțământul utilizatorului pentru a putea folosi cookie-uri pe toate paginile web din domeniul www.heraeus.com.

2.5 Google Tag Manager

Folosim Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument pe care îl putem folosi fie direct în browserul dumneavoastră (etichetare pe partea clientului), fie indirect bazat pe cloud (etichetare pe partea serverului) pentru a integra instrumente de urmărire sau statistice și alte tehnologii pe site-ul nostru web. Nu sunt create profiluri de utilizator de către Google Tag Manager propriu-zis, nu sunt setate sau stocate cookie-uri și nu sunt efectuate analize independente. Google Tag Manager servește doar la gestionarea și afișarea instrumentelor integrate prin intermediul acestuia. Când utilizați Google Tag Manager, totuși, adresa IP a dumneavoastră este înregistrată și poate fi transmisă și companiei-mamă a Google din Statele Unite.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, facem referire la următoarele informații despre serviciile Google. Instrucțiuni de utilizare:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Tag Manager este folosit în baza consimțământului dvs. conform art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD și art. 25 alin. (1) din TTDSG. Consimțământul poate fi revocat oricând pentru viitor.

2.6 Google Analytics

Acest site web folosește funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics fie direct în browserul dumneavoastră (urmărire pe partea clientului), fie indirect pe serverul nostru web (urmărire pe partea serverului). Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului.

Operatorul site-ului web primește diverse date privind utilizarea, cum ar fi vizualizările paginilor, durata șederii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date pot fi rezumate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.

Scopul utilizării Google Analytics este de a permite utilizatorului să fie recunoscut în vederea analizării comportamentului utilizatorului prin utilizarea diferitelor tehnologii (de exemplu cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Utilizăm caracteristicile demografice pentru analizele noastre. Informațiile colectate de Google despre utilizarea site-ului nostru web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Temeiul pentru utilizarea Google Analytics este consimțământul dumneavoastră conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD și art. 25 alin. (1) din TTDSG. Consimțământul poate fi revocat oricând pentru viitor.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE.

Detalii pot fi găsite aici:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Vă puteți opune colectării și stocării datelor în orice moment, cu efect pentru viitor. Vă puteți opune colectării și stocării viitoare a datelor dumneavoastră de către Google Analytics prin descărcarea și instalarea plug-inului de browser disponibil la următorul link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu Google.

Datele stocate de Google la nivel de utilizator și eveniment, care sunt legate de cookie-uri, identificatori de utilizator (de ex. user ID) sau ID-uri de publicitate (de ex. cookie-uri DoubleClick, ID de publicitate Android) sunt anonimizate după 26 de luni sau șterse. Puteți găsi detalii despre acest lucru la următorul link:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196 .

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, precum și despre setările și opțiunile de renunțare pe site-urile Google:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Cum utilizează Google informațiile de pe site-urile sau din aplicațiile partenerilor noștri”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri de publicitate),  https://www.google.de/settings/ads („Setări pentru personalizarea anunțurilor”).

2.7 Google Target Audience

Folosim Google Analytics (detalii mai sus) pentru a forma grupuri țintă, cu condiția ca dumneavoastră să vă fi dat consimțământul pentru utilizarea Google Analytics, cu scopul de a arăta anunțurile afișate în cadrul serviciilor de publicitate ale Google și ale afiliaților săi, numai acelor utilizatori care fie și-au manifestat interesul pentru site-ul nostru, fie care au anumite caracteristici (de ex. interese pentru anumite subiecte sau produse, determinate pe baza site-urilor web vizitate) și pe care le-am trimis către Google (așa-numitul „remarketing” sau „Google Analytics Audiences”).

Folosim Remarketing Audiences pentru a ne asigura că reclamele noastre corespund intereselor potențiale ale utilizatorilor.

Datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD.

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, precum și despre setările și opțiunile de renunțare pe site-urile Google:

 https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Cum utilizează Google informațiile de pe site-urile sau din aplicațiile partenerilor noștri”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri de publicitate), ,  https://www.google.de/settings/ads („Setări pentru personalizarea anunțurilor”).

2.8 Google Display & Video 360

Acest site web utilizează funcțiile Google Display și Video 360. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm serviciul de marketing online Google „Display & Video 360” pentru a plasa anunțuri în rețeaua de publicitate Google (de ex. în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web etc.). Display & Video 360 diferă de alte servicii prin faptul că afișează reclame în timp real pe baza intereselor dumneavoastră presupuse. Acest lucru ne permite să afișăm reclame pentru și în cadrul site-ului nostru web într-un mod mai direcționat, astfel încât să vă arătăm numai acele anunțuri care pot corespunde intereselor dumneavoastră. Când vi se afișează un anunț pentru produse pe care le-ați vizualizat pe alte site-uri web, acest lucru se numește „remarketing”. În aceste scopuri, la accesarea site-urilor noastre web și a altor site-uri web pe care Google Advertising Network este activ, Google va rula imediat un cod și vor fi încorporate în site-ul web așa-numite etichete de (re)marketing (grafică sau cod invizibil, cunoscute și sub denumirea de „web beacons”). Cu ajutorul lor, pe dispozitivul utilizatorului va fi salvat un cookie individual, adică un fișier mic (pot fi folosite și tehnologii comparabile în locul cookie-urilor). Acest fișier ține o evidență a site-urilor web pe care le-ați vizitat, ce conținut vă interesează și pe ce oferte ați făcut clic, precum și informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-urile web de pe care ați sosit, durata accesului și alte informații cu privire la utilizarea site-ului nostru web.

Informațiile de mai sus pot fi, de asemenea, corelate cu informații similare din alte surse de către Google. Dacă vizitați ulterior alte site-uri web, vi se pot afișa reclame adaptate intereselor dumneavoastră presupuse pe baza profilului dumneavoastră de utilizator.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod pseudonimizat în cadrul Google Advertising Network. Aceasta înseamnă că Google nu stochează și nu prelucrează, de exemplu, numele sau adresa dumneavoastră de e-mail, ci prelucrează datele relevante folosind cookie-uri din profilul de utilizator pseudonim. Cu alte cuvinte, din perspectiva Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană care este concret identificabilă, ci mai degrabă pentru persoana cu cookie-ul, indiferent cine este această persoană. Acest lucru nu se aplică dacă ați permis în mod expres Google să prelucreze datele fără pseudonimizare. Informațiile despre dumneavoastră colectate de Google Marketing Services sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Temeiul pentru utilizarea Google Remarketing este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD și art. 25 alin. (1) din TTDSG. Consimțământul poate fi revocat oricând pentru viitor.

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, precum și despre setările și opțiunile de renunțare în politica de confidențialitate Google:  https://policies.google.com/technologies/ads și în setările pentru afișarea anunțurilor (  https://adssettings.google.com/authenticated .

2.9 Servicii de (re)marketing Google

Acest site web folosește funcții ale Google Analytics Remarketing. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Remarketing analizează comportamentul dumneavoastră ca utilizator în timp ce vizitați site-ul nostru web pentru a vă clasifica în anumite grupuri țintă de publicitate, cu scopul de a vă afișa mesaje web potrivite atunci când vizitați alte oferte online (remarketing sau retargeting).

În plus, grupurile țintă de publicitate create cu Google Remarketing pot fi conectate la funcțiile Google pe mai multe dispozitive. În acest fel, mesajele publicitare personalizate, legate de interese, care v-au fost adaptate în funcție de utilizările anterioare și de comportamentul de navigare pe un dispozitiv final (de ex. telefonul mobil), pot fi afișate și pe un alt dispozitiv final (de ex. tabletă sau PC).

Dacă aveți un cont Google, puteți obiecta la personalizarea anunțurilor folosind următorul link:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Temeiul pentru utilizarea Google Remarketing este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD și art. 25 alin. (1) din TTDSG. Consimțământul poate fi revocat oricând pentru viitor.

Mai multe informații și reglementările privind protecția datelor pot fi găsite în declarația Google privind protecția datelor pe:  https://policies.google.com/technologies/ads .

2.10 Google reCAPTCHA

Folosim „Google reCAPTCHA” (denumit în continuare „reCAPTCHA”) pe acest site web. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu reCAPTCHA dorim să verificăm dacă introducerea datelor pe site-ul nostru este făcută de un om sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, Google reCAPTCHA analizează comportamentul dumneavoastră de navigare pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat imediat ce intrați pe site-ul nostru. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (ex. adresa IP, cât timp ați stat pe site-ul nostru sau mișcările mouse-ului pe care le-ați făcut). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Când vizitați site-ul nostru web, nu veți fi informat în mod explicit că are loc o analiză.

Serviciul implică transmiterea adresei dumneavoastră IP și a altor date solicitate de Google pentru serviciul reCAPTCHA către Google și este realizat în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD pe baza interesului nostru legitim de a identifica responsabilitatea individuală pe internet și evitarea abuzului și spamului. În cadrul utilizării Google reCAPTCHA, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către serverele Google LLC din SUA.

Mai multe informații despre Google reCAPTCHA pot fi găsite în reglementările Google privind protecția datelor și în termenii de utilizare Google la următorul link:  https://policies.google.com/privacy

2.11 Formular LinkedIn Lead Gen

Ca parte a utilizării noastre a LinkedIn, un serviciu oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, folosim așa-numitele formulare Lead Gen.

Formularele Lead Gen sunt plasări de anunțuri care permit integrarea formularelor de contact în conținutul sponsorizat direct pe platformă. Folosim datele pe care le furnizați acolo pentru a vă procesa solicitarea de informații. Aceste date ne sunt transmise de LinkedIn.

Temeiul pentru prelucrarea datelor de către noi este exclusiv consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD). Puteți retrage oricând acest consimțământ pentru viitor. În acest scop, este suficient un mesaj prin e-mail către  socialmedia@heraeus.com . Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la retragere rămâne neafectată de retragerea consimțământului.

Datele pe care le-ați introdus vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, vă retrageți consimțământul la stocarea lor sau până când nu se mai aplică scopul stocării datelor (de ex. după ce am finalizat procesarea cererii dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Scopul specific al prelucrării datelor legat de Formularele Lead Gen este prezentat în mod explicit în contextul reclamei (de ex. trimiterea de informații despre produs sau contactarea dumneavoastră în scopul de a vă răspunde la întrebare).

2.12 LinkedIn Insight Tag

Folosim serviciul LinkedIn Insight Tag, oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, pentru a măsura conversiile.

Acest instrument creează un cookie în browserul dumneavoastră. Setăm cookie-ul exclusiv cu consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu art. 25 alin. (1) TTDSG. Temeiul pentru prelucrarea datelor este exclusiv consimțământul dvs. (art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD).

Cookie-ul permite colectarea de date cu privire la vizitele membrilor LinkedIn pe site-ul nostru web, inclusiv adresa URL, referrer, adresa IP, caracteristicile dispozitivului și browserului (agent de utilizator) și marcajul de timp. Adresele IP sunt trunchiate sau transformate în hash-uri (atunci când sunt folosite pentru a ajunge la membrii LinkedIn prin diferitele dispozitive), iar identificatorii direcți ai membrilor LinkedIn sunt eliminați în termen de șapte zile pentru a face datele pseudonime. Aceste date pseudonimizate rămase sunt apoi șterse în decurs de 180 de zile.

LinkedIn nu ne partajează date cu caracter personal, dar oferă rapoarte anonime despre audiența site-ului și performanța afișării.

Membrii LinkedIn pot controla utilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri publicitare prin setările contului lor:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Mai multe informații privind protecția datelor la LinkedIn pot fi găsite în informațiile LinkedIn privind protecția datelor:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.13 LinkedIn Retargeting

Folosim LinkedIn Remarketing oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, pentru a ne afișa publicitatea unui grup țintă dedicat.

Folosim LinkedIn pentru a arăta reclame afișate în cadrul serviciilor de publicitate LinkedIn și ale afiliaților săi numai acelor utilizatori care și-au manifestat un interes și pentru site-ul nostru web sau care au anumite caracteristici (de ex. interese pentru teme sau produse specifice care sunt determinate prin site-urile web vizitate), pe care le transmitem către LinkedIn (așa-numitul „remarketing”). Folosim LinkedIn pentru a ne asigura că reclamele noastre corespund intereselor potențiale ale utilizatorilor.

În plus, LinkedIn oferă posibilitatea de retargeting prin intermediul Insight Tag. Putem folosi aceste date pentru a afișa reclame direcționate în afara site-ului nostru web, fără a vă identifica ca vizitator al site-ului.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este exclusiv consimțământul dvs. (art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD). Puteți retrage acest consimțământ oricând pentru viitor, modificând setările cookie-urilor Heraeus:  https://www.heraeus.com/en/group/heraeus_group/cookie.html

Membrii LinkedIn pot controla utilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri publicitare prin setările contului lor:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Mai multe informații privind protecția datelor la LinkedIn pot fi găsite în informațiile LinkedIn privind protecția datelor:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.14 Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing

Utilizăm sistemul de automatizare Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing furnizat de Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Germania) – în continuare „Microsoft” – pentru a realiza campanii de marketing, în scopuri de analiză și pentru contactul orientat pe grupuri țintă cu clienții și potențialii clienți. Datele sunt prelucrate în Uniunea Europeană.

În special, folosim sistemul pentru a trimite comunicări prin e-mail (de ex. în legătură cu furnizarea de descărcări), pentru gestionarea evenimentelor (de ex. pentru a gestiona participanții la eveniment) și pentru a furniza pagini de destinație și formulare de contact.

Utilizarea Microsoft și a sistemului, colectarea și analiza statisticilor și înregistrarea procedurii de înregistrare pentru comunicări prin e-mail se efectuează pe baza consimțământului dumneavoastră de a primi comunicări prin e-mail prin Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing conform art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD cu privire la descărcarea Whitepapers și în conformitate cu art. 25 alin. (1) TTDSG privind utilizarea cookie-urilor. Consimțământul poate fi revocat oricând pentru viitor. Interesul nostru este de a avea un sistem ușor de utilizat și sigur, care să servească atât interesele noastre de afaceri, cât și așteptările utilizatorilor.

Componentele de sistem integrate în site-ul nostru web (de ex. formularele) utilizează așa-numitele „cookie-uri” care sunt stocate pe computerul utilizatorului și ne permit să analizăm utilizarea site-ului web.

În special, sunt colectate următoarele informații: ID-ul clientului, locul geografic, tipul de browser, durata vizitei și paginile accesate.

Urmărirea e-mailurilor pseudonimizate: Informațiile statistice colectate includ, de asemenea, dacă buletinul informativ a fost deschis, când a fost deschis și pe ce linkuri ați dat clic. În timp ce aceste informații pot fi atribuite din punct de vedere tehnic unor destinatari individuali ai buletinului informativ, analiza datelor cu caracter personal a fost dezactivată, iar informațiile despre destinatarii buletinului informativ sunt analizate doar în mod pseudonimizat și nu pot fi decriptate și atribuite utilizatorilor individuali.

Participare (opt-in) dublă și înregistrarea datelor: Abonarea la buletinul nostru informativ este supusă unui așa-numit proces de participare (opt-in) dublă. Aceasta înseamnă că, după abonarea la buletinul informativ, primiți un e-mail în care vi se cere să confirmați abonarea. O astfel de confirmare este necesară pentru a vă asigura că oamenii nu se abonează folosind adresa de e-mail a altcuiva. Abonarea la buletinul informativ este înregistrată astfel încât procesul de abonare să poată fi verificat în conformitate cu cerințele legale. Aceasta include înregistrarea datei și orei abonării și a confirmării, precum și a adresei IP. Modificările aduse datelor dumneavoastră salvate de furnizorul de servicii de marketing prin e-mail sunt, de asemenea, înregistrate.

Dezabonare: Vă puteți dezabona oricând de la buletinul informativ, adică vă puteți retrage consimțământul de a-l primi. Există un link de dezabonare la sfârșitul fiecărui buletin informativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate în legătură cu trimiterea buletinului de știri vor fi șterse după ce vă dezabonați.

Mai multe informații privind confidențialitatea datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate Microsoft pe  https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement .

Mai multe informații privind utilizarea fișierelor cookie în legătură cu sistemul pot fi găsite pe  https://docs.microsoft.com/en-US/dynamics365/marketing/cookies .

3 CRM Systems

3.1 Microsoft Dynamics 365

We use the Microsoft Dynamics 365 CRM system from Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, United States) – hereafter referred to as Microsoft – as a cloud service, i.e., the data is processed at Microsoft data centers.

We use your data solely for the technical processing of requests and we do not disclose the data to third parties.

In particular, we use the system to manage customers and prospective customers (leads) and to process user requests faster and more efficiently. The use of the system is based on our legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) GDPR.

Further data privacy information can be found in the Microsoft privacy policy at  https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement .

3.2 Salesforce

We use the Salesforce CRM system from Salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany) – hereafter referred to as “Salesforce” – as a cloud service, i.e., the data is processed at Salesforce data centers. Salesforce stores personal data mainly in the U.S.

Salesforce only uses user data for the technical processing of requests.

In particular, we use the system to manage customers and prospective customers (leads) and to process user requests faster and more efficiently. The use of the system is based on our legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) GDPR.

Further data privacy information can be found in the Salesforce privacy policy at  https://www.salesforce.com/company/privacy/

4 Prezența online în rețelele sociale

(1) Întreținem prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor sociale, pentru a putea comunica clienții, persoanele interesate și utilizatorii care sunt activi acolo și pentru a putea informa utilizatorii acolo cu privire la serviciile noastre.

(2) Atragem atenția asupra faptului că datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara spațiului Uniunii Europene și al Elveției. Astfel pot apărea riscuri pentru utilizatori, deoarece astfel ar putea fi de ex. îngreunată exercitarea drepturilor utilizatorilor.

(3) În plus, datele utilizatorilor sunt prelucrate, de regulă, în scopuri de marketing și publicitate. Astfel, de ex. din comportamentul utilizatorilor și din interesele utilizatorilor care rezultă din acesta pot fi create profiluri de utilizator. Profilurile de utilizator pot fi folosite, la rândul lor, pentru a plasa de ex. reclame în cadrul și în afara platformelor, care se presupune că corespund intereselor utilizatorilor. În aceste scopuri, de regulă, sunt salvate module cookie pe calculatoarele utilizatorilor, în care se salvează comportamentul la utilizare și interesele utilizatorilor. În afară de aceasta, în profilurile de utilizator pot fi salvate și date independente de dispozitivele folosite de utilizatori (mai ales dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și sunt autentificate pe acestea).

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal al utilizatorilor se face pe baza intereselor noastre legitime asupra unei informări efective a utilizatorilor și a unei comunicări efective cu utilizatorii. Dacă utilizatorilor li se cere de către furnizorii respectivi consimțământul cu privire la prelucrarea datelor (adică exprimarea acordului de ex. prin bifarea unei căsuțe de control sau confirmarea unui buton), temeiul juridic al prelucrării este acordul.

(5) Pentru o reprezentare detaliată a prelucrărilor menționate în această secțiune și a modalităților de opoziție, facem referire la informațiile cu link ale furnizorilor:

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

a.) Declarația de confidențialitate:  https://www.facebook.com/about/privacy/

b.) Opt-out:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

• Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

a.) Declarația de confidențialitate:  https://policies.google.com/privacy

b.) Opt-out:  https://adssettings.google.com/authenticated

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States)

a.) Declarația de confidențialitate:  https://twitter.com/de/privacy

b.) Opt-out:  https://twitter.com/personalization

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland)

a.) Declarația de confidențialitate:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

b.) Opt-out:  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)

Declarația de confidențialitate / opt-out:  https://privacy.xing.com/en

(6) De asemenea, în cazul solicitărilor de informații și a exercitării de drepturi ale utilizatorilor atragem atenția asupra faptului să acestea pot fi exercitate cel mai eficient la furnizori. Doar furnizorii au acces la datele utilizatorilor și pot lua direct măsuri corespunzătoare și pot oferi informații. Dacă totuși utilizatorul are nevoie de ajutor, utilizatorii ni se pot adresa nouă.

Vă rugăm să rețineți că atunci când căutați informații sau vă exercitați drepturile, cel mai bine este să contactați direct furnizorul respectiv. Doar furnizorii au acces la datele dumneavoastră și pot lua măsurile adecvate și pot furniza informații. Ne puteți contacta dacă mai aveți nevoie de asistență.

5 Conducting Webinars

(1) A webinar is comparable to a face-to-face seminar and takes place on the internet with computer / software support.

(2) Heraeus uses the GoToWebinar software from LogMeIn Ireland Limited to process customer webinars (processor). As part of the registration on the infrastructure of LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ireland), personal data is collected / stored.

(3) The legal basis for data processing is Art. 6 (1) (f) GDPR. The data is processed within the legally permissible framework in Germany, the European Union and the USA.

(4) For the order-related implementation of the webinar, we transmit your registration or customer data to LogMeIn, Inc. For this purpose, the following data is requested: first name, last name, company name, zip code, e-mail address, telephone (optional).

An appropriate level of protection has been established for data processing in the USA through agreement of the EU standard contractual clauses. Please also note the data protection regulations of LogMeIn:  https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

6 Efectuarea sondajelor în rândul clienților prin instrumente de sondaj

(1) Heraeus colectează feedback de la clienții săi la intervale regulate și cu diverse ocazii. Utilizăm datele dumneavoastră pentru a vă contacta ca să vă rugăm să participați la un sondaj. Participarea la sondajele în rândul clienților este întotdeauna voluntară.

(2) Heraeus utilizează următoarele instrumente de sondaj (împuterniciți ai operatorului de date) pentru a efectua sondaje în rândul clienților:

software-ul Survey Monkey al furnizorului SurveyMonkey Europe UC (Shelbourne Road, Dublin, Irlanda). Vă rugăm să notați politica de confidențialitate a acestora și accesați următorul link pentru mai multe informații:  https://en.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ .

Dynamics Customer Voice" a furnizorului Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA) – în continuare „Microsoft” – ca serviciu cloud.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre protecția datelor în politica de confidențialitate a Microsoft pe  https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement .

Datele cu caracter personal pot fi colectate/stocate în cadrul procesării sondajului.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD. Pentru prelucrarea datelor de către furnizorii externi de instrumente de sondaj, au fost încheiate contracte corespunzătoare pentru prelucrare de către împuternicitul operatorului de date, în conformitate cu art. 28 RGPD sau clauzele contractuale standard UE (CCS) în versiunea valabilă aplicabilă, cu condiția ca prelucrarea să aibă loc în afara UE, Spațiul Economic European sau țările care oferă un nivel adecvat de securitate.

(4) În scopul efectuării sondajului, în cele mai multe cazuri creăm un ID pentru chestionarul dumneavoastră, prin care putem atribui răspunsurile dumneavoastră unui anumit proces și, astfel, de obicei, și persoanei dumneavoastră. Când procedăm astfel, nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorului instrumentului de sondaj. Dacă invitația la sondaj este transmisă deja prin intermediul software-ului furnizorului, transmitem în prealabil furnizorului datele dumneavoastră comerciale de contact: Prenume, nume, denumirea companiei, adresa de e-mail.

(5) Datele cu caracter personal, de exemplu interesele dumneavoastră legate de produse, evaluarea dumneavoastră cu privire la experiența pe care o aveți cu Heraeus sau numărul dumneavoastră de telefon pentru întrebări, pot fi, de asemenea, colectate în cadrul sondajului. Vom folosi răspunsurile dumneavoastră pentru a ne îmbunătăți continuu oferta – dacă este necesar, în cooperare cu dumneavoastră. În acest context, vă vom contacta – dacă există un motiv pentru a face acest lucru, de ex. pentru că ați exprimat o dorință, o sugestie sau o cerință. Dacă, în cadrul sondajului, participați la o tombolă oferită de noi, este posibil să folosim datele dumneavoastră pentru a vă contacta în contextul tombolei, pentru a vă informa cu privire la eventualele premii câștigate și pentru a coordona în continuare procedura în acest sens cu dumneavoastră.

(6) Dacă doriți ca răspunsurile dumneavoastră să fie șterse după ce a început sondajul sau chiar după ce le-ați trimis, ne puteți informa oricând despre acest lucru – de ex. în răspunsul la invitația la sondaj. Vom șterge apoi imediat răspunsurile dumneavoastră din instrumentul de sondaj și – dacă ele au fost transmise și nu există cerințe legale contrare – din sistemele noastre. Indiferent de aceasta, datele dumneavoastră vor fi șterse cel mai târziu în conformitate cu perioadele legale de ștergere stocate în sistemele noastre.

7 Modificări ale declarației de confidențialitate

(1) Ne rezervăm dreptul de a modifica declarația de confidențialitate, pentru a o adapta la situații juridice modificate, sau în caz de modificări ale serviciului, precum și prelucrării datelor. Acest lucru este valabil însă numai cu privire la declarații referitoare la prelucrarea datelor.

(2) Dacă este necesar consimțământul utilizatorilor sau dacă părți componente ale declarației de confidențialitate conțin reglementări ale relației contractuale cu utilizatorii, modificările se fac numai cu acord utilizatorilor.

(3) Utilizatorii sunt rugați să se informeze periodic cu privire la conținutul declarației de confidențialitate.

Ultima actualizare 04 August 2022

Versiune: web-2.0