Gizlilik Politikası

Gizlilik Heraeus’ta yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle kişisel verileri sadece yasal hükümler çerçevesinde ve uygun teknik ve organizasyonel veri güvenliği önlemlerini dikkate alarak işliyoruz.

Gizlilik Politikası

1 Genel

1.1 Amaç ve sorumluluk

(1) Bu gizlilik politikasının amacı, sizi internet sitemiz ve bağlantılı sitelerdeki (metnin devamında topluca “web sitesi” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesinin niteliği, kapsamı ve amacı, işlevler ve içerik hakkında bilgilendirmektir. Gizlilik politikası, web sitesinin kullanıma sunulduğu alan, sistem, platform ve cihazlardan (örn. masaüstü veya mobil) bağımsız olarak geçerlidir.

(2) Web sitesinin sağlayıcısı ve gizlilik yasası uyarınca yasal sorumlusu Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Almanya'dır (metnin devamında “sağlayıcı” veya “biz” olarak anılacaktır). Daha fazla ayrıntı ve iletişim bilgileri için lütfen web sitemizdeki  yasal bilgiler bölümüne bakın.

(3) Veri Koruma Görevlimize aşağıdaki e-posta adresinden:  dataprotection@heraeus.com veya posta yoluyla ulaşılabilir:

Veri Koruma Görevlisi

c/o Heraeus Business Solutions GmbH

Heraeusstr. 12-14

63450 Hanau.

(4) "Kullanıcı" terimi, tüm müşteriler ve çalışanlarının yanı sıra web sitemizi ziyaret edenleri de kapsar.

(5) Heraeus'un ürün ve hizmetleri münhasıran şirketlere yöneliktir. Heraeus'un web siteleri, reklamları ve Heraeus'un web sitelerindeki ticari iletişim formları dahil olmak üzere, çocuklara ve ergenlere (18 yaşından küçük kişiler) yönelik değildir. 18 yaşından küçük kişiler bu iletişim formlarını doldurup Heraeus'a gönderemezler. Aşağıda belirtilenler haricinde, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek kişisel bilgi toplamaz. Heraeus, 18 yaşın altındaki kişilerden yalnızca bu kişiler için ayrı olarak kurulmuş bir Heraeus başvuru portalı üzerinden Heraeus'ta iş, çıraklık veya öğrenci stajı başvurusunda bulunmaları durumunda veri talep edecektir. Talep edilen veriler yalnızca başvuru sürecinde amacına yönelik kullanılır. Başka bir amaçla kullanılmayacak ve başvuru prosedürü tamamlandıktan sonra veri koruma kanunu gerekliliklerine uygun olarak silinecektir.

1.2 Hukuki zemin

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuki zemine dayanarak toplanır ve işlenir:

a) Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6 (1) (a) Maddesi uyarınca rıza. Rıza, spesifik bir durumda, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiklerini açıkça belirttiği bir beyan veya başka bir kesin onaylayıcı eylem şeklinde bilinçli ve belirsizliğe mahal vermeden özgürce verilen bir niyet beyanıdır.

b) GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşme altına girmeden önce atılacak adımlar için gereklilik; yani veriler, kullanıcılara karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gereklidir veya kullanıcılarla bir sözleşme hazırlamak için verilere ihtiyacımız vardır.

c) GDPR Madde 6 (1) (c) uyarınca yasal yükümlülüğe uygunluk için işleme; yani veri işleme bir yasa veya başka bir ihtiyaç esasında gereklidir.

d) GDPR'nin 6 (1) (f) Maddesi uyarınca meşru menfaatleri korumak amacıyla işleme; yani, meşru menfaatlerimizi veya üçüncü bir şahsın menfaatlerini, kişisel verilerinin korunmasına ihtiyacı olan kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerinden daha ağır basmaması koşuluyla, korumak adına işleme yapılması gerekir.

1.3 Veri sahibinin hakları

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen Veri Koruma Görevlisinin iletişim bilgileri aracılığıyla dilediğiniz zaman işlenen kişisel verileriniz üzerinde hak iddia edebilirsiniz. Veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz.

(1) Rızayı iptal hakkı: Kişisel veriler rıza esasına göre işleniyorsa, GDPR Madde 7 uyarınca bu rızanızı dilediğiniz zaman gelecek için iptal etme hakkına sahipsiniz.

(2) Bilgi alma hakkı: GDPR Madde 15 uyarınca, dilediğiniz zaman bilgilerinizin işlenip işlenmediğine dair teyit talep edebilirsiniz. Böyle bir durumda, kullanıcıların herhangi bir ücret olmaksızın bilgi alma hakkı bulunmaktadır.

(3) Düzeltme hakkı: GDPR Madde 16 uyarınca, kişisel veriler doğru olmayan şekilde işlendiyse bu verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

(4) Silme hakkı: Rızanızı iptal ettiyseniz, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiyseniz (ve işleme için öncelikli meşru nedenler yoksa), kişisel verileriniz işlemenin orijinal amacı için artık gerekli değilse, ilgili bir yasal zorunluluk varsa veya kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmişse, GDPR Madde 17 uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

(5) İşlemenin sınırlandırılması hakkı: GDPR Madde 18 hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

(6) Veri taşınabilirliği hakkı: GDPR Madde 20 uyarınca, temin ettikleri kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz.

(7) İtiraz etme hakkı: Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR Madde 21 uyarınca dilediğiniz zaman işlemeye itiraz edebilirsiniz.

(8) Şikayette bulunma hakkı: GDPR Madde 77 uyarınca, sorumlu denetim makamlarına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

1.4 Verilerin silinmesi

Kişisel verileriniz, saklanması için başka bir yasal veya sözleşmesel yükümlülük bulunmuyorsa, toplanma amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir.

1.5 Güvenlik önlemleri

İlgili yasal hükümlere uyumu sağlamak ve kişisel verileri kazara veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha ve yetkisiz erişime karşı korumak için son teknoloji kurumsal ve teknik güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

1.6 Verilerin üçüncü şahıslara ve üçüncü taraf sağlayıcılara aktarılması

(1) Heraeus, verileri yalnızca yasal hükümlere uygun olarak üçüncü taraflara aktarır. Kullanıcı verilerini yalnızca gerektiğinde (örneğin muhasebe amaçları için) veya kullanıcılara karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi veya yasal gereklilikleri yerine getirmek için gerekli olan diğer amaçlar için üçüncü taraflara aktarırız.

(2) Hizmetlerimizi sağlamak için taşeronlar kullandığımızda, kişisel verileri geçerli yasal hükümlere uygun şekilde korumak için münasip yasal önlemleri ve teknik ve organizasyonel tedbirleri alacağız.

(3) Bu gizlilik politikası kapsamında, tescilli ofisi üçüncü bir ülkede bulunan diğer sağlayıcıların (metnin devamında topluca “üçüncü taraf sağlayıcılar” olarak anılacaktır) içeriğini, araçlarını veya kaynaklarını kullanırsak, ilgili verilerin bu üçüncü taraf ülkelere aktarıldığı varsayılmalıdır.

(4) Üçüncü taraf ülkeler, GDPR'nin doğrudan uygulanmadığı ülkelerdir; yani prensipte AB veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki tüm ülkeler. Veriler üçüncü taraf ülkelere ancak yeterli düzeyde veri koruması sağlanmışsa, kullanıcılar rıza vermişse veya bu tür verilerin aktarımına yasalarca izin verilmişse aktarılabilir.

1.7 Kişisel veri sağlama yükümlülüğü

Bizimle olan sözleşmelerin akdedilmesini, kişisel verileri bize önceden temin etmeniz şartına bağlamıyoruz. Prensip olarak, bir müşteri olarak kişisel verilerinizi bize sağlamanız için yasal veya sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır; lakin, gerekli verileri sağlamazsanız, belirli teklifleri yalnızca sınırlı ölçüde sağlayabiliriz veya hiç sağlayamayabiliriz. İstisnai olarak aşağıda sunduğumuz ürünlerle alakalı bir durum olması halinde, konuyla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz.

1.8 Otomatik karar verme süreci

Sizden toplanan herhangi bir kişisel bilgiyi herhangi bir otomatik karar verme süreci için (profil oluşturma dahil) kullanmayı amaçlamıyoruz.

2 Veri İşlemenin Detayları

2.1 Erişim verilerinin toplanması

(1) Web sitemize erişim sağladığınızda, bilgiler tarayıcınızdan otomatik olarak tarafımıza iletilir; bu erişilen web sitesi ve dosyaların adı, erişildikleri tarih ve saat, iletilen veri miktarı, başarılı erişim raporları, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sisteminiz, yönlendiren URL (bizim web sitemizi ziyaretiniz öncesinde ziyaret ettiğiniz sayfa), IP adresiniz ve talepte bulunan sağlayıcı bilgilerini içermektedir.

(2) Yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizin işlenmesi, web sitemizin size bir hizmet olarak sunulması için teknik olarak gereklidir ve GDPR'nin 6(1) (f) Maddesi uyarınca, web sitemizin faaliyeti ve işlemenin güvenliğini korumak (örn. siber saldırıları tespit etmek ve önlemek) hususlarında meşru menfaatlerimize dayalı olarak gerçekleştirilir.

(3) Kişisel verilerinizin günlük dosyalarında toplanması ve saklanması, web sitesinin sağlanması için gereklidir. Bu nedenle bu verilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep edemez veya işlenmesine itiraz edemezsiniz.

2.2 Bizimle iletişime geçmek

(1) Bizimle (iletişim formu veya e-posta yoluyla) iletişime geçtiğinizde, ortaya çıkan tüm kişisel verileri (isim, talep, iletişim bilgileri) içeren talep, tarafımızca talebinizin işlenmesi amacıyla depolanacak ve işlenecektir.

(2) Bu veriler, talebin bir siparişin yerine getirilmesiyle alakalı olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması açısından gerekli olması halinde, GDPR Madde 6 (1) (b) temel alınarak işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkin şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) GDPR) veya varsa rızanıza (Madde 6 (1) (a) GDPR) dayanmaktadır.

(3) Bilgileriniz müşteri ilişkileri yönetim sistemlerimizde (“CRM sistemleri”) depolanabilir. Bir ticari işlemin hazırlanması, verilerinizin daha fazla işlenmesi için yasal dayanaktır (Madde 6 (1) (f) GDPR uyarınca).

2.3 Çerezlerin kullanımı

(1) Gerekli olmayan çerezleri yalnızca Alman Telekomünikasyon-Telemedya Veri Koruma Yasası'nın (TTDSG) § 25. maddesi uyarınca açık rızanızı (katılım) vermişseniz kullanırız. Ayrıca bilgisayarınızda çerezlerin depolanmasını istemiyorsanız, tarayıcıdaki sistem ayarlarınızda ilgili seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Saklanan çerezler, tarayıcının sistem ayarlarından da silinebilir. Çerezleri devre dışı bırakmak, bu web sitesinin işlevlerini sınırlayabilir.

(2) Çevrim içi platformun teknik işlevselliği için gerekli olan çerezlerin kullanımının yasal dayanağı Madde 6 (1) (f) GDPR’dir. Meşru menfaatimiz, web sitemizin kullanıcı odaklı ve ekonomik olarak verimli çalışmasıdır.

(3) Çerezlerin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere erişmeye rıza gösterdiyseniz, her iki faaliyet de § 25 (1) TTDSG'ye göre gerçekleştirilir.

(4) Aşağıda açıklanan çevrim içi pazarlama önlemleri için çerezlerde depolanan verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca verdiğiniz rızadır.

2.4 Çerez rıza yönetimi

(1) Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka ticari adı altında tescilli bir şirket olan Cookiebot tarafından sağlanan çerez rıza yönetim aracını kullanıyoruz. Cookiebot, kullanıcının çerezi kullanma rızasını kaydetmek amacıyla kullanıcı rızasını yönetmek için teknolojik olarak gerekli çerezleri (cookiebot çerezi) kullanır. Cookiebot hiçbir kişisel veriyi işlemez.

(2) Depolanan çerez, yalnızca web sitesine erişirken verilen veya reddedilen rızanızla ilgili bilgileri içerir. Daha sonra bu rızayı iptal etmek isterseniz, tarayıcıdaki çerezi silebilirsiniz. Web sitesine tekrar erişirseniz, web sitesi sizden çerez için tekrar rıza vermenizi isteyecektir.

(3) Çerezleri www.heraeus.com alanındaki tüm web sayfalarında kullanabilmemiz için kullanıcı tarafından verilen rızayı alıyoruz.

2.5 Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmek için doğrudan tarayıcınızda (istemci tarafı etiketleme) veya dolaylı olarak bulut tabanlı (sunucu tarafı etiketleme) kullanabileceğimiz bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi tarafından hiçbir kullanıcı profili oluşturulmaz, hiçbir çerez ayarlanmaz veya depolanmaz ve bağımsız analizler yapılmaz. Google Etiket Yöneticisi, yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmeye ve görüntülemeye yarar. Lakin, Google Etiket Yöneticisini kullanırken IP adresiniz kaydedilir ve bu, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak, Google hizmetlerinde aşağıdaki bilgilere atıfta bulunulur. Kullanım yönergeleri:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Etiket Yöneticisi, GDPR Madde 6 (1) (a) ve § 25 (1) TTDSG kapsamındaki rızanıza dayalı olarak kullanılır. Rıza, dilediğiniz zaman gelecek için iptal edilebilir.

2.6 Google Analytics

Bu web sitesi, doğrudan tarayıcınızda (istemci tarafı izleme) veya dolaylı olarak web sunucumuzda (sunucu tarafı izleme) web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar.

Web sitesi operatörü, sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler, ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde Google tarafından özet haline getirilebilir.

Google Analytics'in kullanım amacı, çeşitli teknolojilerin (örn. çerezler veya cihaz parmak izi) kullanımı aracılığıyla kullanıcı davranışını analiz etme amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlamaktır. Analizlerimizde demografik özellikleri kullanıyoruz. Web sitemizin kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada depolanır.

Google Analytics'in kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (a) ve § 25 (1) TTDSG uyarınca, sizin rızanıza dayanmaktadır. Rıza, dilediğiniz zaman gelecek için iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır.

Detaylara buradan ulaşılabilir:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Gelecek için geçerli olmak üzere, verilerin toplanmasına ve depolanmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google Analytics tarafından gelecekte toplanmasına ve depolanmasına itiraz edebilirsiniz:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

Google tarafından çerezler, kullanıcı tanımlayıcıları (örn. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimlikleri (örn. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan veriler 26 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Bununla ilgili detayları aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196 .

Google'ın veri kullanımının yanı sıra Google'ın web sitelerindeki ayarlar ve rızayı geri çekme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullanırken Google’ın veri kullanımı”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam amaçlı veri kullanımı),  https://www.google.de/settings/ads (“Google’ın size reklam gösterme amacıyla kullandığı bilgilerin yönetimi”).

2.7 Google Hedef Kitlesi

Google Analytics'i (ayrıntılar için lütfen yukarıya bakın), Google Analytics'in kullanımına rıza vermiş olmanız koşuluyla, Google ve bağlı kuruluşlarının reklamcılık hizmetlerinde görüntülenen reklamları yalnızca web sitemize ilgi göstermiş veya belirli özelliklere sahip (örneğin, ziyaret edilen web sitelerinden belirlenen belirli konulara veya ürünlere ilgi) ve Google’a gönderdiğimiz ("yeniden pazarlama" veya "Google Analytics Kitleleri" olarak adlandırılır) kullanıcılara göstermek amacıyla hedef grupları oluşturmak için kullanıyoruz.

Reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını sağlamak için Yeniden Pazarlama Kitlelerini kullanıyoruz.

Veriler, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca rızanız esasında işlenir.

Google'ın veri kullanımının yanı sıra Google'ın web sitelerindeki ayarlar ve rızayı geri çekme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

 https://policies.google.com/technologies/partner-sites (“Ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullanırken Google’ın veri kullanımı”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam amaçlı veri kullanımı),  https://www.google.de/settings/ads (“Google’ın size reklam gösterme amacıyla kullandığı bilgilerin yönetimi”).

2.8 Google Display & Video 360

Bu web sitesi Google Display ve Video 360'ın işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google reklam ağına (örn. arama sonuçlarında, videolarda, web sitelerinde vb.) reklam yerleştirmek için Google çevrim içi pazarlama hizmeti "Display & Video 360"ı kullanıyoruz. Display & Video 360, varsayılan ilgi alanlarınıza dayalı olarak gerçek zamanlı reklamlar göstermesi bakımından diğer hizmetlerden farklıdır. Bu, web sitemiz için ve web sitemiz içinde daha hedef odaklı şekilde reklam göstermemize olanak tanır, böylece size yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarınıza karşılık gelen reklamlar gösteririz. Başka web sitelerinde görüntülediğiniz ürünler için size bir reklam gösterildiğinde, buna "yeniden pazarlama" denir. Bu amaçla, Google Reklam Ağının etkin olduğu web sitelerimize ve diğer web sitelerine erişildiğinde, Google derhal bir kod çalıştıracak ve (yeniden) pazarlama etiketleri (görünmez grafikler veya kod, aynı zamanda "web işaretçileri" olarak da bilinir) web sitesine dahil edilecektir. Bunların yardımıyla, bireysel bir çerez, yani küçük bir dosya, kullanıcının cihazına kaydedilecektir (çerezler yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir). Bu dosya, hangi web sitelerini ziyaret ettiğiniz, hangi içeriklerle ilgilendiğiniz ve hangi tekliflere tıkladığınızın yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, sizi yönlendiren web siteleri, erişim süresi ve web sitemizin kullanımı ile ilgili diğer bilgilerin kaydını tutar.

Yukarıdaki bilgiler, Google tarafından başka kaynaklardan edinilen benzer bilgilerle de bağlantılı olabilir. Daha sonra başka web sitelerini ziyaret ederseniz, kullanıcı profilinize dayalı olarak varsayılan ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış reklamlar gösterilebilir.

Verileriniz, Google Reklam Ağı içinde takma isim altında işlenir. Bu, Google'ın örneğin adınızı veya e-posta adresinizi depolamadığı ve işlemediği, bunun yerine ilgili verileri takma isimli kullanıcı profilinde bulunan çerezleri kullanarak işlediği anlamına gelir. Diğer bir deyişle, Google açısından, reklamlar somut olarak tanımlanabilir bir kişi için değil, bu kişinin kim olduğuna bakılmaksızın çerezi bulunduran kişi için yönetilir ve gösterilir. Google'ın verileri takma isim olmadan işlemesine açıkça rıza verdiyseniz bu geçerli değildir. Google Pazarlama Hizmetleri tarafından sizin hakkınızda toplanan bilgiler Google'a iletilir ve ABD'deki Google sunucularında depolanır.

Google Yeniden Pazarlamanın kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (a) ve § 25 (1) TTDSG'ye göre rızanıza dayanmaktadır. Rıza, dilediğiniz zaman gelecek için iptal edilebilir.

Verilerin Google tarafından kullanımının yanı sıra, Google'ın gizlilik politikasındaki rızayı geri çekme seçenekleri

(  https://policies.google.com/technologies/ads ) ve Google’ın reklam gösterme ayarları (  https://adssettings.google.com/authenticated ) hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz..

2.9 Google yeniden pazarlama hizmetleri

Bu web sitesi Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Yeniden Pazarlama, diğer çevrim içi teklifleri (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) ziyaret ettiğinizde size uygun web mesajlarını göstermek için sizi belirli reklam hedef gruplarına sınıflandırmak için web sitemizi ziyaret ederken kullanıcı davranışınızı analiz eder.

Dahası, Google yeniden pazarlama ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Böylece bir uç cihazda (örn. cep telefonu) geçmiş internet kullanımınıza ve tercihlerinize göre uyarlanmış, ilgi alanlarınıza uygun kişiselleştirilmiş reklam mesajları başka uç cihazlarınızda da (örn. tablet veya PC) görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlara itiraz edebilirsiniz:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Google Yeniden Pazarlamanın kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (a) ve § 25 (1) TTDSG'ye göre rızanıza dayanmaktadır. Rıza, dilediğiniz zaman gelecek için iptal edilebilir.

Daha detaylı bilgiye ve veri koruma mevzuatlarına Google'ın veri koruma beyannamesinden ulaşılabilir:  https://policies.google.com/technologies/ads .

2.10 Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (metnin devamında “reCAPTCHA) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

reCAPTCHA ile web sitemize veri girişinin bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Google reCAPTCHA, gezinme davranışınızı çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitemize girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örn. IP adresi, web sitemizde ne kadar kaldığınız veya yaptığınız fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir analizin yapıldığına dair size açık bir şekilde bilgi verilmeyecektir.

Hizmet, IP adresinizin ve Google tarafından reCAPTCHA hizmeti için gerekli olan diğer verilerin Google'a iletilmesini içerir ve GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca internetteki bireysel sorumluluğun tanımlanması, kötüye kullanım ve spam mesajlardan kaçınma hususlarındaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Google reCAPTCHA kullanımı çerçevesinde kişisel verileriniz ABD'deki Google LLC sunucularına iletilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgiyi, aşağıda verilen bağlantıda bulunan Google veri koruma yönetmeliklerinde ve Google kullanım koşullarında bulabilirsiniz.  https://policies.google.com/privacy

2.11 LinkedIn Potansiyel Müşteri Oluşturma Formu

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulan bir hizmet olan LinkedIn'i kullanmamızın parçası olarak, Potansiyel Müşteri Oluşturma Formlarını kullanıyoruz.

Potansiyel Müşteri Oluşturma Formları, sponsorlu içerikteki iletişim formlarının doğrudan platforma entegrasyonunu sağlayan reklam yerleştirmelerdir. Bilgi talebinizi işlemek için orada sağladığınız verileri kullanıyoruz. Bu veriler bize LinkedIn tarafından iletilir.

Verileri işlememiz münhasıran rızanıza dayanmaktadır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Bu rızayı dilediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Bunun için  socialmedia@heraeus.com

com adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, bunları depolama rızanızı geri çekene veya verileri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizi işleme koymamızı tamamladıktan sonra) bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle muhafaza süreleri - etkilenmeden kalır.

İlgili Potansiyel Müşteri Oluşturma Formlarının veri işlemesinin özel amacı, reklam bağlamında açıkça listelenmiştir (örneğin, ürün bilgilerinin gönderilmesi veya sorgunuzu yanıtlamak amacıyla sizinle iletişim kurulması).

2.12 LinkedIn İçgörü Etiketi

Dönüşümleri ölçmek için LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sağlanan LinkedIn İçgörü Etiketi hizmetini kullanıyoruz.

Bu araç, web tarayıcınızda bir çerez oluşturur. Çerezleri, § 25 (1) TTDSG'ye uygun olarak münhasıran sizin rızanızla yerleştiririz. Verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanıza dayanmaktadır (Madde 6 (1) (a) GDPR).

Çerez, URL, yönlendiren, IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri (Kullanıcı Aracısı) ve zaman damgası dahil olmak üzere LinkedIn üyesinin web sitemizi ziyaretleriyle ilgili verilerin toplanmasını sağlar. IP adresleri kısaltılır veya özetlenir (cihazlar arasında LinkedIn üyelerine ulaşmak için kullanıldığında) ve LinkedIn üyelerinin doğrudan tanımlayıcıları, verileri takma isimli hale getirmek amacıyla yedi gün içinde kaldırılır. Kalan takma isimli veriler daha sonra 180 gün içinde silinir.

LinkedIn bizimle herhangi bir kişisel veri paylaşmaz, ancak web sitesi kitlesi ve görüntüleme performansı hakkında anonim raporlar sunar.

LinkedIn üyeleri, hesap ayarları aracılığıyla kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanımını kontrol edebilir:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

LinkedIn'de veri koruma hakkında daha detaylı bilgi, LinkedIn'in veri koruma bilgilerinde bulunabilir:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.13 LinkedIn Yeniden Pazarlama

Reklamlarımızı özel bir hedef gruba göstermek amacıyla LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sağlanan LinkedIn yeniden pazarlama hizmetini kullanıyoruz.

LinkedIn reklam hizmetleri ve bağlı kuruluşlarında görüntülenen reklamları, yalnızca web sitemize ilgi göstermiş veya LinkedIn'e gönderdiğimiz ("yeniden pazarlama" olarak adlandırılır) belirli özelliklere sahip (örn. ziyaret edilen web siteleri üzerinden tespit edilen belirli temalara veya ürünlere olan ilgi) kullanıcılara göstermek için LinkedIn kullanıyoruz. Reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını sağlamak için LinkedIn kullanıyoruz.

Ek olarak, LinkedIn, İçgörü Etiketi aracılığıyla yeniden hedefleme olanağı sunar. Bu verileri, sizi bir web sitesi ziyaretçisi olarak tanımlamadan web sitemizin dışında hedefli reklamlar görüntülemek için kullanabiliriz.

Verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanıza dayanmaktadır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Heraeus çerez ayarlarını değiştirerek bu izni istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz:  https://www.heraeus.com/en/group/heraeus_group/cookie.html

LinkedIn üyeleri, hesap ayarları aracılığıyla kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanımını kontrol edebilir:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

LinkedIn'de veri koruma hakkında daha detaylı bilgi, LinkedIn'in veri koruma bilgilerinde bulunabilir:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.14 Pazarlama için Microsoft Dynamics 365 Cloud

Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 Münih, Almanya) – metnin devamında “Microsoft” olarak anılacaktır – tarafından sağlanan Pazarlama için Microsoft Dynamics 365 Cloud otomasyon sistemini pazarlama kampanyaları yürütmek, analiz yapmak ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle hedef gruba özel iletişim kurmak için kullanıyoruz. Veriler Avrupa Birliği içinde işlenmektedir.

Sistemi hususi olarak e-posta iletişimleri göndermek (örn. indirmelerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak), etkinlik yönetimi (örn. etkinlik katılımcılarını yönetmek) ve açılış sayfaları ve iletişim formları sağlamak için kullanıyoruz.

Microsoft'un ve sistemin kullanımı, istatistiklerin toplanması ve analizi ve e-posta ile iletişim için kayıt prosedürünün günlüğe kaydedilmesi, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing aracılığıyla e-posta iletişimi alma rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilir, ürün bilgilerinin indirilmesi GDPR Madde 6 (1) (f)’ye, çerezlerin kullanımı § 25 (1) TTDSG’ye dayanmaktadır. Rıza, dilediğiniz zaman gelecek için iptal edilebilir. Hem ticari çıkarlarımıza hizmet eden hem de kullanıcıların beklentilerini karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir sistem istiyoruz.

Web sitemize entegre edilen sistem bileşenleri (örn. formlar), kullanıcının bilgisayarında depolanan ve web sitesinin kullanımını analiz etmemizi sağlayan "çerezler" kullanmaktadır.

Hususi olarak şu bilgiler toplanır: müşteri kimliği, coğrafi konum, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve erişilen sayfalar.

Takma isim altında e-posta takibi: Toplanan istatistiksel bilgiler ayrıca haber bülteninin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantılara tıkladığınızı da içerir. Bu bilgiler teknik olarak bireysel haber bülteni alıcılarına atfedilebilir lakin kişisel verilerin analizi devre dışı bırakılmıştır ve haber bülteni alıcılarına ilişkin bilgiler yalnızca takma isim altında analiz edilir ve deşifre edilemez ve bireysel kullanıcılara atfedilemez.

Çift katılım ve verilerin kaydedilmesi: Bültenimize abone olmak, çift katılım olarak adlandırılan sürece tabidir. Bu, bültenimize abone olduktan sonra aboneliğinizi onaylamanızın istendiği bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, insanların başka birinin e-posta adresini kullanarak abone olmasını engellemek için gereklidir. Bülten aboneliği, abonelik sürecinin yasal gerekliliklere uygun olarak doğrulanabilmesi amacıyla günlüğe kaydedilir. Bu, aboneliğin tarih ve saatinin ve onayın yanı sıra IP adresinin de kaydedilmesini içermektedir. E-posta pazarlama hizmeti sağlayıcısı tarafından kaydedilen verilerinizde yapılan değişiklikler de günlüğe kaydedilir.

Abonelik iptali: Bülten aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, yani bülteni almak için verdiğiniz rızayı iptal edebilirsiniz. Her bültenin sonunda bir abonelikten çıkma bağlantısı bulunur. Haber bülteninin postalanmasıyla bağlantılı olarak işlenen kişisel verileriniz, aboneliğinizi iptal ettikten sonra silinecektir.

Gizlilik verisi hakkında daha detaylı bilgi  https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement adresindeki Microsoft gizlilik politikasında bulunabilir.

Sistemle bağlantılı olarak çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi  https://docs.microsoft.com/en-US/dynamics365/marketing/cookies adresinde bulunabilir..

3 CRM Sistemleri

3.1 Microsoft Dynamics 365

Microsoft Corporation'ın (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Amerika Birleşik Devletleri) Microsoft Dynamics 365 CRM sistemini – metnin devamında Microsoft olarak anılacaktır – bulut hizmeti olarak kullanıyoruz, yani veriler Microsoft veri merkezlerinde işleniyor.

Verilerinizi yalnızca taleplerin teknik işlenmesi için kullanıyoruz ve verileri üçüncü taraflara ifşa etmiyoruz.

Sistemi hususi olarak müşterileri ve potansiyel müşterileri (müşteri adayı) yönetmek ve kullanıcı taleplerini daha hızlı ve verimli şekilde işlemek için kullanıyoruz. Sistemin kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Gizlilik verisi hakkında daha detaylı bilgi  https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement adresindeki Microsoft gizlilik politikasında bulunabilir..

3.2 Salesforce

Salesforce.com Germany GmbH'nin (Erika-Mann-Str. 31, 80636 Münih, Almanya) Salesforce CRM sistemini (metnin devamında "Salesforce" olarak anılacaktır) bir bulut hizmeti olarak kullanıyoruz, yani veriler Salesforce veri merkezlerinde işlenmektedir. Salesforce, kişisel verileri esas olarak ABD'de depolamaktadır.

Salesforce, kullanıcı verilerini yalnızca taleplerin teknik olarak işlenmesi için kullanır.

Sistemi hususi olarak müşterileri ve potansiyel müşterileri (müşteri adayı) yönetmek ve kullanıcı taleplerini daha hızlı ve verimli şekilde işlemek için kullanıyoruz. Sistemin kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Gizlilik verisi hakkında daha detaylı bilgi  https://www.salesforce.com/company/privacy/ adresindeki Salesforce gizlilik politikasında bulunabilir.

4 Sosyal Medyada Çevrim İçi Varlık

(1) Orada aktif müşteriler, ilgililer ve kullanıcılar ile iletişimde bulunmak ve kullanıcıları orada hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için sosyal ağlar ve platformlar dahilinde online varlıklar işletiyoruz.

(2) Bu esnada kullanıcının verilerinin Avrupa Birliği ve İsviçre dışında işlenebileceğini belirtmek isteriz. Böylece, örn. kullanıcıların haklarını kabul ettirmeleri zorlaşacağından, kullanıcılar için riskler oluşabilir.

(3) Kullanıcıların verileri ayrıca genelde pazar araştırması ve reklam amaçları ile işlenir. Böylece kullanıcının kullanım davranışı ve buradan sonuçlanan ilgileri üzerinden kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Kullanıcı profilleri de örn. platformlar dahilinde veya haricinde, kullanıcının olası ilgilerine karşılık gelen reklamlar yayınlamak için kullanılabilir. Bu amaçlar için genelde kullanıcıların bilgisayarlarında, kullanıcıların kullanım davranışlarının ve ilgilerinin kaydedildiği, çerezler kaydedilir. Kullanıcı profillerinde ayrıca kullanıcıların kullandığı cihazlardan bağımsız veriler de kaydedilebilir (özellikle eğer kullanıcılar ilgili platformların üyeleri ise ve bunlara giriş yapmışlarsa).

(4) Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, kullanıcıları verimli olarak bilgilendirme ve kullanıcılar ile iletişim konusundaki meşru ilgimiz temelindedir. Eğer ilgili sağlayıcılar tarafından kullanıcılardan veri işlenmesi konusunda onay istenirse (bunun anlamı örn. bir kontrol kutucuğunun tıklanması veya bir butonun onaylanması üzerinden onayınızı açıklamak) işlemenin yasal dayanağı bir onaydır.

(5) Bu bölüm altında sıralanmış olan ilgili işleme ve itiraz olanaklarının tanımlanması için sağlayıcıların aşağıda linklenmiş verilerini işaret ederiz:

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

a.) Gizlilik Politikası:  https://www.facebook.com/about/privacy/

b.) Opt-out:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

• Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

a.) Gizlilik Politikası:  https://policies.google.com/privacy

b.) Opt-out:  https://adssettings.google.com/authenticated

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States)

a.) Gizlilik Politikası:  https://twitter.com/de/privacy

b.) Opt-out:  https://twitter.com/personalization

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland)

a.) Gizlilik Politikası:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

b.) Opt-out:  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)

Gizlilik Politikası / opt-out:  https://privacy.xing.com/en

(6) Bilgi talepleri ve kullanıcı haklarının kullanılması durumunda da bunun en etkili olarak sağlayıcılarda gerçekleştirilebileceğini ifade ederiz. Sadece sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve gerekli önlemleri alabilir ve bilgi verebilirler. Kullanıcılar yine de yardıma ihtiyaç duyarsa, bu kullanıcılar bize başvurabilir.

Bilgi almak veya hak talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen ilgili sağlayıcıyla doğrudan iletişime geçmenin daha sağlıklı olacağını göz önünde bulundurun. Verilerinize yalnızca sağlayıcıların erişimi vardır ve yalnızca onlar uygun tedbirleri alıp bilgi sağlayabilirler. Hala desteğe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5 Web Seminerleri Yürütmek

(1) Web semineri, yüz yüze seminere benzer ve bilgisayar/yazılım desteği ile internet ortamında gerçekleşir.

(2) Heraeus, müşteri web seminerlerini (işleyici) işlemek için LogMeIn Ireland Limited'in GoToWebinar yazılımını kullanmaktadır. LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, İrlanda) altyapısına yapılan kaydın bir parçası olarak kişisel veriler toplanır / depolanır.

(3) Veri işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. Veriler Almanya, Avrupa Birliği ve ABD'de yasal olarak izin verilen çerçevede işlenmektedir.

(4) Web seminerinin siparişle ilgili uygulaması için kaydınızı veya müşteri verilerinizi LogMeIn, Inc.'e iletiriz. Bu amaçla şu veriler talep edilir: ad, soyadı, şirket adı, posta kodu, e-posta adresi, telefon (isteğe bağlı).

AB standart sözleşme maddelerinin mutabakatı ile ABD'de veri işleme için münasip bir koruma seviyesi oluşturulmuştur. Lütfen LogMeIn'in veri koruma düzenlemelerini de dikkate alın:  https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance .

6 Anket Araçları ile Müşteri Anketleri Gerçekleştirme

(1) Heraeus, müşterilerinden düzenli aralıklarla ve çeşitli vesilelerle geri bildirim toplamaktadır. Verilerinizi, ankete katılmanızı rica etmek amacıyla sizinle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Müşteri anketlerine katılım her zaman isteğe bağlıdır.

(2) Heraeus, müşteri anketleri gerçekleştirmek için aşağıdaki anket araçlarını (veri işleyiciler) kullanır:

Sağlayıcı SurveyMonkey Europe UC'nin (Shelbourne Road, Dublin, İrlanda) Survey Monkey yazılımı. Lütfen şirketin gizlilik politikalarını inceleyin; aşağıdaki bağlantıdan bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:  https://en.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ .

Bulut hizmeti olarak, sağlayıcı Microsoft Corporation'ın (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD) "Dynamics Customer Voice" - metnin devamında "Microsoft" olarak anılacaktır - servisi.

Kullanıcılar,  https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement adresinde bulunan Microsoft'un gizlilik politikası aracılığıyla veri koruması hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilir.

Anketin işlenmesi sırasında kişisel veriler toplanabilir / depolanabilir.

(3) Veri işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. Verilerin harici anket araçları sağlayıcıları tarafından işlenmesi amacıyla GDPR'nin 28. Maddesi veya ilgili geçerli versiyondaki AB standart sözleşme maddeleri (SCC) uyarınca görevlendirilen işleme için ilgili sözleşmeler, işlemenin AB, Avrupa Ekonomik Alanı veya uygun bir güvenlik düzeyi sunan ülkeler dışında gerçekleşmesi şartıyla imzalanmıştır.

(4) Anketi yürütmek maksadıyla, çoğu durumda, anketiniz için yanıtlarınızı belirli bir sürece ve dolayısıyla genellikle aynı zamanda şahsınıza atayabileceğimiz bir kimlik oluştururuz. Bunu yaparken, kişisel verilerinizi anket aracının sağlayıcısına iletmiyoruz. Ankete davet hali hazırda sağlayıcının yazılımı aracılığıyla yapılıyorsa, ticari iletişim verilerinizi sağlayıcıya önceden iletiriz: Ad, soyad, şirket adı, e-posta adresi.

(5) Kişisel veriler, örneğin ürünlere olan ilginiz, Heraeus ile deneyiminize ilişkin değerlendirmeniz veya sorularınız için telefon numaranız da anket sırasında toplanabilir. Cevaplarınızı, gerektiğinde sizinle işbirliği yaparak, çözümlerimizi devamlı iyileştirmek için kullanacağız. Bu zaman zarfında gerekli olması halinde sizinle iletişime geçeceğiz, örneğin bir dileğinizi, bir önerinizi veya beklentinizi belirtmeniz sebebiyle. Anketin bir parçası olarak tarafımızca sunulan bir çekilişe katılırsanız, kazanılmış olabilecek herhangi bir ödül hakkında sizi bilgilendirmek ve bununla bağlantılı diğer prosedürleri koordine etmek amacıyla çekilişin bir parçası olarak verilerinizi sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.

(6) Anket başladıktan sonra ve hatta cevaplarınızı gönderdikten sonra olsa bile cevaplarınızın silinmesini istiyorsanız, bunu dilediğiniz zaman bize bildirebilirsiniz - örneğin ankete davetinize cevaben. Bunu takiben, yanıtlarınızı anket aracından ve - iletilmiş olmaları ve aksi yönde yasal bir zorunluluk olmaması kaydıyla - sistemlerimizden derhal sileriz. Bundan bağımsız olarak, verileriniz en geç sistemlerimizde kayıtlı olan yasal silme sürelerine uygun olarak silinecektir.

7 Gizlilik politikasındaki değişiklikler

(1) Gizlilik politikasını, değişen hukuki koşullar veya hizmetin değişmesi veya veri işlemesini uyarlamak amacı ile değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu ancak sadece veri işlemesi ile ilgili açıklamalar için geçerlidir.

(2) Kullanıcıların onayı gerekli olduğu sürece veya gizlilik politikasının bileşenleri kullanıcı ile olan sözleşme ilişkisi ile ilgili düzenlemeler bulundurduğu sürece, değişiklikler sadece kullanıcının onayı ile gerçekleşir.

(3) Kullanıcıların düzenli olarak gizlilik politikasının içeriği hakkında bilgi almaları rica edilir.

Son güncelleme: 04 Ağustos 2022

Versiyon: web-2.0