Gizlilik Politikası

Gizlilik Heraeus’ta yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle kişisel verilerinizi sadece yasal hükümler çerçevesinde ve uygun teknik ve organizasyonel veri güvenliği önlemlerini dikkate alarak işliyoruz.

1. Sorumluluğun hedefi

1.1. Bu gizlilik politikası sizi, online sunumumuz ve bununla bağlantılı web siteleri, fonksiyonları ve içerikleri dahilinde (bundan sonra birlikte “Online Sunum” veya “Websitesi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin işlenme türü, kapsamı ve amacı hakkında aydınlatmaktadır. Gizlilik politikası kullanılan domainler, sistemler, platformlar ve online sunumun yürütüldüğü (örn. masaüstü veya mobil) cihazlardan bağımsız olarak geçerlidir.

1.2. Online sunumun sunucusu ve veri koruma hukuku bakımından sorumlu olan, Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Almanya’dır (bundan sonra “Sunucu”, “biz” veya “bizi” olarak anılacaktır). Hakkımızdaki diğer bilgiler ve iletişim imkanları için Künyemize bakın .

1.3. Online sunum Heraus grubunun tüm yasal birimleri için sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi ilgili alt sitelerde linklenmiş olan künyelerde bulabilirsiniz.

1.4. Veri koruma uzmanımıza aşağıdaki E-posta adresi üzerinden erişilebilir: dataprotection@heraeus.com .

1.5. “Kullanıcı” kavramı, online sunumumuzun tüm müşterileri ve onların çalışanlarını ayrıca ziyaretçilerini kapsar. “Kullanıcı” gibi kavramlar cinsiyetten bağımsız olarak anlaşılmalıdır.

2. Veri işlemesine dair temel bilgiler ve yasal dayanaklar

2.1. Kullanıcıların kişisel verilerini sadece ilgili veri koruma hükümlerini gözeterek işleriz. Bunun anlamı, kullanıcıların verileri sadece yasal bir iznin varlığı durumunda işlenir. Bu demektir ki özellikle veri işlemesi bizim sözleşme ile belirlenmiş olan hizmetlerimizin yerine getirilmesi için (örn. siparişlerin işlenmesi) ve online servisler için gerekliyse veya yasal olarak gerekliyse, kullanıcının onayı mevcutsa, ayrıca meşru ilgilerimiz (bunun anlamı online sunumumuzun DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f uyarınca analizi, optimize edilmesi ve ekonomik işletilmesi ve güvenliği konusundaki ilgi), özellikle menzil ölçümü, reklam ve pazarlama amacı ile profillerin oluşturulması ayrıca üçüncü kişi sunucuların işlemleri için erişim verilerinin toplanması.

2.2. Kişisel verilerin 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren veri koruma düzenlemesi (DSGVO) temeline istinaden işlenmesi bakımından, onayların yasal temelinin DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta a ve madde 7, hizmetlerimizin yerine getirilmesi ve sözleşme işlemleri için işlemenin yasal dayanağının DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta b, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin yasal dayanağının DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta c ve yasal ilgilerimizin korunması amacı ile işlemenin DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f olduğunu bildirmek isteriz.

3. Güvenlik önlemleri

3.1. Veri koruma yasalarına uyulduğunu ve bizim tarafımızdan işlenmiş olan verilerin tesadüfi veya kasten manipüle edilmesi, kaybı, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak amacı ile tüm organizasyonel, sözleşme ile ilgili ve son teknoloji standartları gereğince gerekli tüm önlemleri alırız.

3.2. Güvenlik önlemleri arasında özellikle verilerin sizin tarayıcınız ve bizim sunucumuz arasındaki şifreli aktarımı sayılabilir.

4. Verilerin üçüncü şahıslara ve sunuculara verilmesi

4.1. Üçüncü kişilere iletim sadece yasal yönergeler çerçevesinde gerçekleşir. Biz kullanıcıların verilerini sadece, bunların örn. faturalandırma amacı ile gerekli olması veya kullanıcılara karşı sözleşmelerden doğan veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için üçüncü şahıslara aktarırız.

4.2. Hizmetlerimizi yerine getirmek için alt yükleniciler görevlendirdiğimiz takdirde, gerekli yasal işlemleri ve kişisel verilerin geçerli yasal düzenlemeler gereğince güvenliği için tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.

4.3. Bu gizlilik politikası çerçevesinde üçüncü şahıs sağlayıcılardan (bundan sonra topluca “üçüncü sağlayıcılar” olarak anılacaktır) içerikler, aletler veya sair araçlar kullanıldıkça ve bildirdikleri merkezleri üçüncü bir ülkede bulunuyorsa, üçüncü sağlayıcıların merkezinin bulunduğu ülkelere bir veri transferinin gerçekleşeceği varsayılmalıdır.

4.4. Üçüncü ülkeler olarak DSGVO’nun doğrudan geçerli bir yasa olmadığı, bunun anlamı temel olarak AB veya Avrupa Ekonomik alanı dışındaki ülkeler anlaşılmalıdır. Verilerin üçüncü ülkelere aktarımı ya uygun bir veri koruma seviyesi, kullanıcıların onayı veya sair bir yasal onay mevcut ise gerçekleşir.

5. İletişim kurulması

5.1. Bizimle iletişime geçildiğinde (iletişim formu veya E-posta ile), kullanıcının verileri, iletişim talebinin işlenmesi ve tamamlanması için işlenir.

5.2. Kullanıcının verileri Customer-Relationship-Management sistemimizde ("CRM System") veya eşdeğer talep organizasyonlarında kaydedilebilir ve yasal düzenlemeler nedeni ile iş mektubu olarak 6 yıl boyunca kaydedilmelidir.

6. Erişim verilerinin toplanması

6.1. Meşru ilgimiz temelinde, hizmetlerimizin bulunduğu sunucuya gelen tüm çağrılara ait verileri toplarız (Sunucu log dosyaları olarak adlandırılır). Erişim verileri arasında erişimin tarih / saati, IP adresi, tarayıcı versiyonu, erişimin hedefi.

7. Çerezler ve menzil ölçümü

7.1. Çerezler, web sunucularımız veya üçüncü şahısların web sunucuları tarafından kullanıcının web tarayıcısına aktarılan ve orada daha sonraki bir çağrı için kaydedilen bilgilerdir. Çerezler, küçük dosyalar veya başka bilgi kayıt türlerinden olabilir. Anonimleştirilmiş menzil ölçümü çerçevesinde çerez kullanımı hakkında kullanıcılar bu gizlilik politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

7.2. İnternet sunumumuzdaki çerezler hakkındaki detaylı bilgileri çerez bilgi sayfamızda bulabilirsiniz.

7.3. Eğer kullanıcılar çerezlerin bilgisayarlarında kaydedilmesini istemezse, tarayıcılarının sistem ayarlarında gerekli opsiyonu deaktive etmeleri rica edilir. Kayıtlı çerezler tarayıcınızın sistem ayarlarında silinebilir. Çerezlerin önlenmesi bu online sunumda fonksiyon kısıtlamalarına neden olabilir.

7.4. Menzil ölçümü ve reklam amaçlarına yarayan çerezleri ağ inisiyatifinin deaktivasyon sayfalarından ( http://optout.networkadvertising.org/ ) ve ek olarak ABD Amerikanca web sitesi ( http://www.aboutads.info/choices ) veya Avrupa web sitesi ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ) reddedebilirsiniz.

8. Google Analytics

8.1. Meşru ilgilerimizin temeline istinaden (bunun anlamı online sunumumuzun DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f)’ye istinaden analiz, optimizasyon ve ekonomik işletilmesi için) Google Ireland Limited ’in bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Google “çerezler” kullanır. Bu çerezler tarafından, kullanıcıların online sunumu kullanmaları sonucunda üretilen bilgiler genelde Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir.

8.2. Google, Privacy Shield anlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa veri koruma hukukuna uyma konusunda garanti vermektedir ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

8.3. Google bu bilgileri bizim adımıza kullanarak, kullanıcıların bu online sunumumuzu kullanımını değerlendirmek, online sunumu dahilindeki aktiviteler hakkında raporlar oluşturmak ve online sunumun kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetleri bize sunmak üzere kullanacaktır. Bu sırada işlenen verilerden kullanıcıların takma isimli kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

8.4. Google Analytics’i sadece aktive edilmiş IP anonimleştirmesi ile kullanırız. Bunun anlamı, kullanıcıların IP adresi Google tarafından Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmasının diğer üye ülkelerinden ABD’ye gönderilmeden önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

8.5. Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez. Kullanıcılar çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımı üzerindeki ilgili ayarları yapmak suretiyle engelleyebilir; kullanıcılar bunun haricinde, aşağıdaki linkten indirebilecekleri tarayıcı eklentisini yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmalarına dayanan verilerin (IP adresi dahil) Google’a toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

8.6. Google tarafından veri kullanımı, ayar ve itiraz imkanları hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın web sayfalarında bulabilirsiniz. https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Bizim veya partnerlerimizin web siteleri ve uygulamalarımızı ziyaretinizde Google tarafından veri kullanımı”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam amaçlı veri kullanımı”), http://www.google.de/settings/ads (“Google’ın size reklam gösterimi yapması için kullandığı bilgileri yönetmek”).

9. Google Analytics ile hedef grubu oluşturma

Google Analytics’i, Google’ın reklam hizmetleri ve partnerleri tarafından oluşturulan ilanların, sadece online sunumumuza da ilgi göstermiş olan veya belirli özellikleri (örn. ziyaret ettikleri web siteleri aracılığı ile belli konu veya ürünlere ilgi gösteren) olan Google’a ilettiğimiz kullanıcılara (“Remarketing” veya “Google Analytics Audiences” olarak adlandırılır) göstermek için kullanırız. Remarketing Audiences yardımı ile ayrıca ilanlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisini yansıttığı da garanti etmek istiyoruz.

9.1 Google tarafından veri kullanımı, ayar ve itiraz imkanları hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın web sayfalarında bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Partnerlerimizin web siteleri ve uygulamalarımızı ziyaretinizde google tarafından veri kullanımı”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam amaçlı veri kullanımı”), http://www.google.de/settings/ads (“Google’ın size reklam gösterimi yapması için kullandığı bilgileri yönetmek”).

10. Google Doubleclick

10.1 Google reklam ağı içerisine ilanlar yerleştirmek için (örn. arama sonuçlarına, videolara, web sitelerine vs.) Google “Doubleclick” online pazarlama yöntemini kullanıyoruz. Doubleclick, ilanların kullanıcıların ilgileri doğrultusunda gerçek zamanlı olarak gösterilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Bu bize reklamları online sunumumuz için ve dahilinde daha hedef odaklı gösterme, kullanıcılara sadece potansiyel olarak onların ilgilerine uyan ilanları gösterme imkanı sunar. Eğer örn. bir kullanıcıya daha önce başka online sunumlar üzerinde ilgilendiği ürünler için reklamlar gösterilirse burada “Remarketingden” söz edilir. Bu amaçlar için bizim ve Google reklam ağının aktif olduğu başka web sitelerinde doğrudan Google tarafından bir kod çalıştırılır ve (Re)marketing-Tags ("Web Beacons” olarak da tanımlanan, görünmez grafikler veya kodlar) web sayfasına bağlanır. Bunların yardımı ile kullanıcının cihazında özel bir çerez, başka bir deyişle küçük bir dosya kaydedilir (çerezlerin yerine benzeri teknolojiler de kullanılabilir). Bu dosyada kullanıcının hangi web sayfalarını açtığı, hangi içeriklere ilgi duyduğu ve hangi sunumları tıkladığı belirtilir, ayrıca tarayıcıya ve işletim sistemine, yönlendiren web sitelerine ait bilgiler, ziyaret saati ve online sunumun kullanımına dair başka veriler de yer alır.

10.2 Aynı zamanda kullanıcının IP adresi de kaydedilir, ancak Avrupa Birliği üye ülkeleri dahilinde veya diğer Avrupa ekonomik alanı ülkelerinde kısaltılmış olarak ve sadece istisnai durumlarda tam olarak Google’ın ABD’deki sunucularına aktarılıp orada kısaltılır. Daha önceden aktarılan bilgiler Google tarafından başka kaynaklardan bunun gibi bilgiler ile bağlanabilir. Eğer kullanıcı sonrasında başka web sitelerini ziyaret ederse kendisine, kullanıcı profiline göre uyarlanmış olası ilgileri temelindeki reklamlar gösterilebilir.

10.3 Kullanıcı hakkındaki veriler, Google reklam ağı çerçevesinde takma adlı olarak işlenir. Bunun anlamı, Google örn. kullanıcıların adı veya e-posta adresini kaydedip işlemez, aksine ilgili verileri çerezlere bağlı olarak anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri dahilinde işler. Bunun anlamı, Google açısından reklamlar somut olarak kimliklendirilmemiş bir kişi için, yani bunun yerine çerez sahibine ve bu çerez sahibinin kim olduğundan bağımsız olarak yönetilip gösterilir. Bu, eğer bir kullanıcının Google’ın açıkça verilerini bu anonimleştirme olmaksızın işlemesini onaylamış olması durumunda geçerli değildir. Google Marketing Services tarafından kullanıcılar hakkında toplanmış olan bilgiler Google’a aktarılır ve ABD’deki Google sunucularında kaydedilir.

10.4 Online pazarlama işlemleri için çerezlerin kullanımının yasal dayanağı madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’ya istinaden olan onayınızdır. Tarafımızca kullanılan çerezler online platformun işlevselliği için zorunlu olduğu sürece yasal dayanak, madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO’ya istinaden online sunumumuzun kullanıcı odaklı ve ekonomik olarak verimli işletimi konusundaki meşru menfaatimizdir.

10.5 Google tarafından veri kullanımı, ayar ve itiraz olanakları hakkındaki diğer bilgileri Google’ın gizlilik politikasında (https://policies.google.com/technologies/ads) ayrıca Google tarafından reklam gösterimleri ayarlarında bulabilirsiniz ( https://adssettings.google.com/authenticated ).

11. Sosyal medyalarda online görünüm

11.1 Orada aktif müşteriler, ilgililer ve kullanıcılar ile iletişimde bulunmak ve onları orada hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için sosyal ağlar ve platformlar dahilinde online varlıklar işletiyoruz.

11.2 Bu esnada kullanıcının verilerinin Avrupa Birliği ve İsviçre dışında işlenebileceğini belirtmek isteriz. Böylece, örn. kullanıcıların haklarını kabul ettirmeleri zorlaşacağından, kullanıcılar için riskler oluşabilir. Privacy-Shield altında sertifikalandırılmış olan ABD sağlayıcıları açısından, AB ve İsviçre konfederasyonunun veri gizliliği standartlarını sağlama yükümlülüğü altına girdiklerini işaret ederiz.

11.3 Kullanıcıların verileri ayrıca genelde pazar araştırması ve reklam amaçları ile işlenir. Böylece kullanıcının kullanım davranışı ve buradan sonuçlanan ilgileri üzerinden kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Kullanıcı profilleri de örn. platformlar dahilinde veya haricinde, kullanıcının olası ilgilerine karşılık gelen reklamlar yayınlamak için kullanılabilir. Bu amaçlar için genelde kullanıcıların bilgisayarlarında, kullanıcıların kullanım davranışlarının ve ilgilerinin kaydedildiği, çerezler kaydedilir. Kullanıcı profillerinde ayrıca kullanıcıların kullandığı cihazlardan bağımsız veriler de kaydedilebilir (özellikle eğer kullanıcılar ilgili platformların üyeleri ise ve bunlara giriş yapmışlarsa).

11.4 Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, kullanıcıları verimli olarak bilgilendirme ve kullanıcılar ile iletişim konusundaki meşru ilgimiz temelindedir. Eğer ilgili sağlayıcılar tarafından kullanıcılardan veri işlenmesi konusunda onay istenirse (bunun anlamı örn. bir kontrol kutucuğunun tıklanması veya bir butonun onaylanması üzerinden onayınızı açıklamak) işlemenin yasal dayanağı bir onaydır.

11.5 11 altında sıralanmış olan ilgili işleme ve itiraz olanaklarının (Opt-Out) tanımlanması için sağlayıcıların aşağıda linklenmiş verilerini işaret ederiz.

11.6 Bilgi talepleri ve kullanıcı haklarının kullanılması durumunda da bunun en etkili olarak sağlayıcılarda gerçekleştirilebileceğini ifade ederiz. Sadece sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve gerekli önlemleri alabilir ve bilgi verebilirler. Ancak yine de yardıma ihtiyaç duyarsanız bize başvurabilirsiniz.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda) - Gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy/ , Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda) – Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD) - Gizlilik politikası: https://twitter.com/de/privacy , Opt-Out: https://twitter.com/personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda) - Gizlilik politikası https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya) - Gizlilik politikası/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

12. Google-Re/Marketing-Services

12.1. Meşru ilgilerimizin temeline istinaden (bunun anlamı online sunumumuzun DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f)’ye istinaden analiz, optimizasyon ve ekonomik işletilmesi için) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, (“Google”) pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini (“kısaca Google-Marketing-Services”) kullanıyoruz.

12.2. Google, Privacy Shield anlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa veri koruma hukukuna uyma konusunda garanti vermektedir ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

12.3. Kullanıcı hakkındaki veriler, Google Marketing Services çerçevesinde takma adlı olarak işlenir. Bunun anlamı, Google örn. kullanıcıların adı veya E-posta adresini kaydedip işlemez, aksine ilgili verileri çerezlere bağlı olarak anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri dahilinde işler. Bunun anlamı, Google açısından reklamlar somut olarak kimliklendirilmemiş bir kişi için yönetilip gösterilir, bunun yerine çerez sahibine ve bu çerez sahibinin kim olduğundan bağımsız olarak. Bu, eğer bir kullanıcının Google’ın açıkça verilerini bu anonimleştirme olmaksızın işlemesini onaylamış olması durumunda geçerli değildir. Google Marketing Services tarafından kullanıcılar hakkında toplanmış olan bilgiler Google’a aktarılır ve ABD’deki Google sunucularında kaydedilir.

12.4. Bizim tarafımızdan kullanılan Google Marketing Services arasında online reklam programı “Google AdWords” sayılabilir. Google AdWords durumunda, her AdWords müşterisi başka bir “dönüştürme çerezi” elde eder. Çerezler böylece AdWords müşterilerinin web sitesi üzerinden izlenemez. Çerez yardımı ile toplanan bilgiler, Conversion Tracking’e karar vermiş olan AdWords müşterileri için dönüştürme istatistikleri oluşturmak için kullanılır. AdWords müşterileri, ilanlarına tıklayan ve bir Conversion Tracking Tag’ı ile donatılmış bir siteye yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını öğrenir. Ancak bunlar, kullanıcıların kimliklerinin belirlenebileceği hiçbir bilgi elde etmez.

12.5. Google Marketing Services “Double Click” temeline dayalı olarak üçüncü şahısların reklam ilanlarını bağlayabiliriz. Double Click, Google ve partner web sitelerinin, kullanıcıların bu veya internet üzerindeki başka web sitelerini ziyareti temelinde reklamların gösterimini mümkün kılan çerezler kullanır.

12.6. Bunun haricinde, Google Analiz ve Marketing hizmetlerini bu web sitesine bağlayıp yönetmek için “Google Tag Manager” kullanabiliriz.

12.7. Google tarafından pazarlama amaçları ile veri kullanımı, hakkında daha fazla bilgiyi genel bakış sayfasında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/technologies/ads , Google’ın gizlilik politikasına: https://www.google.com/policies/privacy altından ulaşılabilir.

12.8. Eğer Google Marketing Services üzerinden ilgiye dayalı reklamları reddetmek istiyorsanız, Google tarafından verilen Opt Out imkanlarını kullanabilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences .

13. Bülten

13.1. Aşağıdaki bilgiler ile sizi bültenimizin içeriği ve kayıt, gönderim ve istatistiki değerlendirme işlemleri ve itiraz haklarınız hakkında bilgilendiriyoruz. Bültenimize abone olarak alım ve tarif edilen yöntemi kabul etmiş oluyorsunuz.

13.2. Bültenin içeriği: Biz E-postaları ve reklam bilgileri içeren diğer elektronik bilgilendirmeleri (bundan sonra “Bülten”) sadece alıcının rızası veya yasal bir onay ile gönderiyoruz. Bültene kayıt çerçevesinde içerikleri somut biçimde tanımlandığı takdirde bunlar kullanıcının rızası için belirleyicidir.

13.3. Double Opt In protokolü: Bültenimize kayıt, Double Opt In olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleşir. Bunun anlamı, kaydınız sonrasında, kaydınızı onaylamanızı rica eden bir E-posta alırsınız. Bu onay, hiç kimsenin yabancı E-posta adresleri ile kaydolmaması için gereklidir. Bültene kayıtlar, kayıt sürecini yasal gereklilikler uyarınca ispatlayabilmek için kaydedilir. Buna bağlı olarak kayıt ve onay zamanı ve IP adresinin kaydedilmesi dahildir. Aynı şekilde gönderim servis sağlayıcınızda kayıtlı olan verilerdeki değişiklikler de kaydedilir.

13.4. Gönderi servis sağlayıcısı: Bülten gönderimi Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Almanya (bundan sonra “Gönderi servis sağlayıcısı” olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilir. Gönderi servis sağlayıcısının gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz: https://www.inxmail.de/datenschutz .

13.5. Gönderi servis sağlayıcısı bunun dışında kendi bilgilerine istinaden bu verileri anonimleştirilmiş formatta, bunun anlamı bir kullanıcıya bağlı olmaksızın kendi servislerini optimize etmek veya iyileştirmek için kullanabilir örn. bültenlerin gönderimi ve görüntülenmesinin teknik optimizasyonu veya istatistiki amaçlarla alıcıların hangi ülkelerden geldiğini görmek için kullanabilir. Ancak, gönderi servis sağlayıcısı bültenimizin alıcılarının verilerini onlarla doğrudan irtibata geçmek veya üçüncü şahıslara aktarmak için kullanmaz.

13.6. İstatistiki toplama ve analizler - Bültenler “web beacon” olarak adlandırılan bir dosya ihtiva eder, bunun anlamı, bültenin açılmasında gönderi servis sağlayıcısının sunucusuna çağrı yapan piksel büyüklüğünde bir dosya. Bu çağrı çerçevesinde önce tarayıcı ve sistemi ve de IP adresi ve çağrının zamanı gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler servisin teknik veriler veya hedef grupları ve okuma davranışlarının çağrı yerleri (IP adresleri yardımı ile belirlenebilir) veya çağrı saatleri üzerinden servislerin teknik iyileştirmeleri için kullanılır. İstatistiki toplamalar arasında ayrıca, bültenlerin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldıkları ve hangi linklere tıklandığının tespiti de yer almaktadır. Bu bilgiler teknik nedenlerle tekil bülten alıcıları ile ilişkilendirilebilir. Ancak kullanıcıları izlemek ne bizim ne de gönderi servis sağlayıcısının amaçlarındandır. Değerlendirmeler daha çok, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanılamak ve içeriklerimizi onlara uydurmak veya değişik içerikleri kullanıcılarımızın ilgileri doğrultusunda göndermektir.

13.7. Gönderi servis sağlayıcısının kullanılması, istatistiki toplamaların ve analizlerin ayrıca kayıt işleminin protokollendirilmesi DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden meşru ilgimiz gereğince gerçekleşir. İlgimiz, hem iş ilgimize yarayan ve hem de kullanıcıların beklentilerini karşılayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sisteminin kullanımıdır.

13.8. İptal/çekilme - Bültenimizin alımını her zaman iptal edebilirsiniz, başka bir deyişle onayınızı geri çekebilirsiniz. Bültenin iptali için bir linki her bültenin sonunda bulabilirsiniz. Eğer kullanıcılar bülten alımını iptal ettiyse, kullanıcının gönderim için işlenen kişisel verileri silinir.

14. Üçüncü kişilerin hizmet ve içeriklerinin bağlanması

14.1. Meşru ilgilerimizin temeline istinaden (bunun anlamı online sunumumuzun DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f)’ye istinaden analiz, optimizasyon ve ekonomik işletilmesi için) üçüncü sağlayıcıların içerik veya servis sunumlarını, bunların içerik ve servislerini, örn. videolar veya yerleşik içeriklerini bağlamak için (bundan sonra birleşik olarak “içerik” şeklinde adlandırılacaktır) kullanıyoruz. Bu daima, bu içeriklerin üçüncü sağlayıcılarının, kullanıcıların IP adreslerini algılamalarını gerektirir, zira IP adresi olmadan içeriği diğer tarayıcıya göndermeleri mümkün olmayacaktır. IP adresi, böylece bu içeriklerin gösterimi gereklidir. Sadece, sunucularının IP adresini sadece içeriklerin gönderimi için kullandığı içerikleri göndermeye gayret ediyoruz. Üçüncü sağlayıcılar bunun haricinde Pixel Tags olarak adlandırılan (görünmez grafikler, aynı zamanda “Web Beacon” olarak da bilinir) dosyaları istatistik veya pazarlama nedenleri ile kullanabilir. “Pixel Tags” ile bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgiler değerlendirilebilir. Anonimleştirilmiş bilgiler ayrıca çerezler içerisinde kullanıcının cihazında kaydedilir, tarayıcı, işletim sistemi, yönlendiren web siteleri, ziyaret saati ve online sunumumuz ile ilgili diğer bilgiler de bulunabilir ve de diğer kaynaklardan gelen bu tür bilgiler ile bağlanabilir.

14.2 Kullanıcılardan çerezlerin kullanımı konusunda onay istediğimiz durumda işlemenin yasal dayanağı madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’dur. Kullanıcı, online sunumumuz üzerinde analiz çerezi ve servis çerezlerini iptal etme imkanına sahiptir. Bunun dışında işleme madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden online sunumumuzun kullanıcı odaklı ve ekonomik olarak verimli işletiminden dolayıdır.

14.3 Üçüncü şahısların aşağıdaki hizmet ve içeriklerini kullanırız:

14.3.1 Online sunumumuz dahilinde Linkedln Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulan LinkedIn hizmetinin fonksiyon ve içerikleri bağlanabilir. Bunun için kullanıcının bu online sunumun içeriklerini LinkedIn dahilinde paylaşabileceği, örn. resimler, videolar veya metinler ve butonlar olabilir. LinkedIn’i, LinkedIn’in reklam hizmetleri ve partnerleri tarafından oluşturulan ilanların, sadece online sunumumuza da ilgi göstermiş olan veya belirli özellikleri (örn. ziyaret ettikleri web siteleri aracılığı ile belli konu veya ürünlere ilgi gösteren) olan LinkedIn’e ilettiğimiz kullanıcılara (“Remarketing” olarak adlandırılır) göstermek için kullanırız. Linkedln yardımı ile ayrıca ilanlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisini yansıttığını da garanti etmek istiyoruz. Kullanıcılar Linkedln platformuna üye ise Linkedln yukarıda sıralanan içeriklerin ve fonksiyonların açılmasını kullanıcıların oradaki profilleri ile ilişkilendirebilir. Linkedln, Privacy Shield anlaşması altında sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa ve İsviçre veri koruma hukukuna uyma konusunda garanti vermektedir ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active ). Gizlilik Politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

14.3.2 Online sunumumuz dahilinde, sosyal ağ Facebook’un, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda (“Facebook”) sunduğu “Facebook-Pixel” kullanılmaktadır.

Facebook’un, Facebook-Pixel ile online sunumumuzun ziyaretçilerini (“Facebook-Ads” olarak adlandırılan) reklamların gösterimi için belirlemesi mümkün olmaktadır. Facebook-Pixel'i, bizim tarafımızdan oluşturulan Facebook-Ads’ların sadece online sunumumuza da ilgi göstermiş olan veya belirli özellikleri (örn. ziyaret ettikleri web siteleri aracılığı ile belli konu veya ürünlere ilgi gösteren) olanı Facebook’a ilettiğimiz Facebook kullanıcılarına (“Custom Audiences” olarak adlandırılır) göstermek için kullanırız. Facebook-Pixels yardımı ile ayrıca Facebook-Ads’larımızın kullanıcıların potansiyel ilgisini yansıttığı ve can sıkıcı olmadığını da garanti etmek istiyoruz. Facebook Pixels yardımı ile ayrıca Facebook ilanlarının istatistik ve pazar araştırmaları için etkinliğini, kullanıcıların bir Facebook ilanına tıklaması ile mi web sayfamıza iletildiğini (“Conversion” olarak adlandırılır) görmek sureti ile anlamak istiyoruz.

Verilerin Facebook tarafından işlenmesi Facebook’un veri kullanma yönergesi çerçevesinde gerçekleşir. Buna istinaden Facebook-Ads’ların gösterimi konusunda Facebook’un veri kullanım yönergesi: https://www.facebook.com/policy . Facebook-Pixel ve çalışma şekline dair özel bilgiler ve detaylara Facebook’un yardım alanından ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Çerezlerin Facebook tarafından kullanımı konusundaki özel bilgilere Facebook'un çerez yönergesinde ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

15. Kullanıcıların Hakları

Bilgi edinme hakkı: DSGVO madde 15’e istinaden sizinle ilgili verilerin işlenip işlenmediği konusunda bir onay talep edebilirsiniz. Eğer bu gerçekleşmişse işlenen bilgiler hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Onay beyanının iptali hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi bir onaya istinaden gerçekleşiyorsa DSGVO madde 7’ye göre bu onayı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi şirketimizin meşru ilgisi nedeniyle gerekli olduğu sürece DSGVO madde 21’e istinaden her zaman işlemesine karşı itiraz edebilirsiniz.

Silme hakkı: Onayınızı iptal etmişseniz, kişisel verilerinizin işlemesine karşı itirazda bulunmuşsanız (ve işleme için öncelikli meşru nedenler bulunmuyorsa), kişisel verilerinize işlenme amacı için artık ihtiyaç duyulmuyorsa, gerekli yasal yükümlülük yoksa veya kişisel verileriniz yasa dışı olarak işlendiyse, DSGVO madde 17’ye istinaden kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır.

Düzeltme hakkı: Kişisel verileriniz yanlış işlendiyse, DSGVO madde 16’ya istinaden bu verilerin derhal düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

İşlenmenin sınırlandırılması hakkı: DSGVO madde 18 gerekliliklerine istinaden ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

Veri iletilebilirliği hakkı: DSGVO madde 20’ye istinaden ilettiğiniz kişisel verileri, yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilecek formatta elde etme hakkına sahipsiniz.

Şikayet hakkı: DSGVO madde 77’ye istinaden yetkili denetim makamında şikayette bulunma hakkınız vardır.

16. Verilerin silinmesi

Bizde kayıtlı veriler, amaçları doğrultusunda artık ihtiyaç duyulmadıkları andan itibaren, eğer silmeye karşı yasal saklama yükümlülüğü olmadığı sürece derhal silinir. Kullanıcıların verileri, bunlar için yasal geçerli başka nedenlerden dolayı silinmediği takdirde, işlenmeleri sınırlandırılır. Bunun anlamı bu veriler bloke edilir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu örn. ticaret veya vergi hukuku nedenleri ile saklanmak zorunda olan kullanıcı verileri için geçerlidir.

17. Gizlilik politikasındaki değişiklikler

17.1. Gizlilik politikasını, değişen hukuki koşullar veya hizmetin değişmesi veya veri işlemesini uyarlamak amacı ile değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu ancak sadece veri işlemesi ile ilgili açıklamalar için geçerlidir. Kullanıcıların onayı gerekli olduğu sürece veya gizlilik politikasının bileşenleri kullanıcı ile olan sözleşme ilişkisi ile ilgili düzenlemeler bulundurduğu sürece, değişiklikler sadece kullanıcının onayı ile gerçekleşir.

17.2. Kullanıcıların düzenli olarak gizlilik politikasının içeriği hakkında bilgi almaları rica edilir.

Durum: 14.02.2019

to top